Oulu
Arkisto
Luuppi / Blogi
20.9.2023 klo 16:10 Luupin viestintä

Museo rakentaa ekososiaalista sivistystä

Ekososiaalinen sivistys tarkoittaa sitä, että ihmisellä on luonnon ja toisten ihmisten kannalta tärkeitä taitoja, esimerkiksi kyky ajatella kulutustottumustensa ja valintojensa seurauksia. Ilmastonmuutoksen ja elonkirjon kapenemisen myötä tällaiselle sivistykselle on maailmassa yhä suurempi tarve. Ekososiaalinen sivistys koskettaa meitä kaikkia, koska tarvitsemme elämäntapaamme merkittävää ja tavoitteellista muutosta, joka ohjaa meitä elämään tulevaisuudessa luonnon kantokyvyn rajoissa.

Muutoksen voivat tehdä vain ihmiset yhdessä. Koska kyse on kulttuurisesta muutoksesta, kulttuurintutkijat ja kulttuurin asiantuntijat kuten museot ovat sen ytimessä. Museoilla on kyky tarkastella pitkiä aikaulottuvuuksia, kehityslinjoja ja laajoja konteksteja sekä ymmärtää ihmisten arkea ja haasteita eri aikoina, eri paikoissa ja yhteyksissä. Yhdessä käyttäjiensä kanssa museot voivat olla avaamassa uusia näkymiä, synnyttämässä ideoita, luomassa toivoa ja herättämässä muutokseen ja toimintaan.

Pohjois-Pohjanmaan museo on dynaaminen museo

Pohjois-Pohjanmaan museo on isossa uudistusprosessissaan tukeutunut yhteiskunnallisesti vaikuttavampaan ja museoalalla kiinnostusta herättäneeseen dynaamisen museon toimintatapaan. Dynaaminen museo toimii yhteiskunnassa siellä, missä sitä tarvitaan, esimerkiksi ekologisen jälleenrakennuksen työmailla. Se ei ole vain paikka, näyttely, käyntikohde tai kokoelma, vaan se voi olla läsnä eri tavoin ja missä tahansa, missä tarvitaan ihmisten välistä vuorovaikutusta, yhteiskunnallista keskustelua ja kulttuurin muutosta. Dynaamisen museon katse on tulevaisuudessa ja mieli tässä hetkessä. Se eroaa kuitenkin monista muista yhteiskunnan toimijoista siinä, että sillä on menneisyys aktiivisessa muistissa. Dynaamisen museon keskeisiä työkaluja ovat aikaulottuvuus ja elävä perintö, tiedot, taidot, maailmankuvat ja toiminta, joita voi vaalia vain elävissä ihmisissä. Se toimii aina siellä, missä ihmiset ja yhteisöt ovat ja yhdessä heidän kanssaan.

Pohjois-Pohjanmaan museo avautuu täysin uudistuneena Myllytullissa vuonna 2026 ja uuden museorakennuksen kynnys on suunniteltu matalaksi ja ovi leveäksi. Dynaamisena museona Pohjois-Pohjanmaan museo voi kuitenkin olla läsnä oululaisten ja pohjoispohjalaisten arjessa parhaana ja rakkaana, ihan missä tahansa ja jo nyt. Museo järjestääkin kaikille avoimia tulevaisuusperintöverstaita, joissa osallistujat voivat yhdessä pohtia, millainen olisi hyvä tulevaisuus Pohjois-Pohjanmaalla ja millaisia merkityksellisiä tekoja asukkaat, päättäjät, yksilöt ja yhteisöt voisivat nyt tehdä luodakseen kestävää tulevaisuusperintöä. Museo toivottaa kaikki tervetulleiksi myös vaikuttamaan siihen, millainen uudesta museosta tulee.

Museo mielletään usein menneisyystoimijaksi, joka dokumentoi yhteiskunnan kehitystä ja kertoo, millainen muutos on ollut. Tuottamalla ymmärrystä menneisyydestämme museo on kuitenkin aina myös vaikuttanut yhteiskuntaan ja sen kehitykseen. Tulevaisuus jää hämäräksi, ellemme tiedä, mistä olemme tulossa tai mikä meille merkitsee tässä hetkessä. Dynaamisen museon täytyy kuitenkin tarttua muutokseen ja vaikuttamiseen tavoitteellisesti. Siihen tarvitaan meitä kaikkia, mutta museolla ihmisineen ja yhteisöineen on siihen erityistä osaamista.

Kohti kulttuuri-ilmastonmuutosta

Oulu tavoittelee kulttuuri-ilmastonmuutosta. Teknologiakaupunkina tunnetulla Oululla on mahdollisuus ja vakaa aikomus nostaa kulttuuri esiin, erityisesti kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 vauhdittamana. Kulttuurilla olemme tottuneet ymmärtämään kulttuuritoimintaa, museonäyttelyitä, teatteriesityksiä, konsertteja ja muita kulttuuritapahtumia, mutta kulttuuri-käsitteellä tarkoitetaan myös kaikkea ihmistoimintaa. Olemme ihmisinä kulttuurisia olentoja, kulttuurimme määrittämiä, mutta myös kulttuurimme muokkaajia. Kulttuuria on verrattu virtaan, jossa samaan veteen ei voi astua kahta kertaa. Kulttuuri muuttuu koko ajan ja sen elinvoima on nimenomaan muutoksessa. Kulttuuri-ilmastonmuutosta kannattaakin nyt tulkita myös tästä näkökulmasta.

Kulttuuri-ilmastonmuutos voisi siis merkitä myös kestävää tulevaisuutta tukevaa elämäntavan muutosta. Juuri museo voi tässä olla keskeinen kulttuuri-ilmaston muuttaja, sillä museon supervoimiin kuuluu kyky muuttaa menneisyystietoa tulevaisuustaidoksi ja sen myötä kasvattaa ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan ekososiaalista sivistystä. Museo voi olla Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla toimija, joka kokoaa ihmiset ja voimat yhteen, lisää ymmärrystä ihmisestä osana luontoa, auttaa visioimaan hyvää tulevaisuutta ja luomaan keinoja saavuttaa se.

Kirjoittaja Leena Paaskoski Museologian työelämäprofessori Jyväskylän yliopisto

X

Arkisto

lokakuu 2023

syyskuu 2023

huhtikuu 2023

maaliskuu 2023

helmikuu 2023

tammikuu 2023

joulukuu 2022

marraskuu 2022

lokakuu 2022

syyskuu 2022

elokuu 2022

heinäkuu 2022

kesäkuu 2022

huhtikuu 2022

maaliskuu 2022

helmikuu 2022

tammikuu 2022

joulukuu 2021

marraskuu 2021

lokakuu 2021

syyskuu 2021

kesäkuu 2021

toukokuu 2021

huhtikuu 2021

maaliskuu 2021

helmikuu 2021

tammikuu 2021

joulukuu 2020

marraskuu 2020

lokakuu 2020

syyskuu 2020

elokuu 2020

kesäkuu 2020

toukokuu 2020

maaliskuu 2020

helmikuu 2020

joulukuu 2019

marraskuu 2019

lokakuu 2019

syyskuu 2019

elokuu 2019

kesäkuu 2019

huhtikuu 2019

maaliskuu 2019

helmikuu 2019

tammikuu 2019

joulukuu 2018

lokakuu 2018

syyskuu 2018

maaliskuu 2018

helmikuu 2018

tammikuu 2018

joulukuu 2017

marraskuu 2017

elokuu 2017

huhtikuu 2017

maaliskuu 2017

tammikuu 2017

joulukuu 2016

lokakuu 2016

elokuu 2016

toukokuu 2016

huhtikuu 2016

maaliskuu 2016

helmikuu 2016

tammikuu 2016

joulukuu 2015

marraskuu 2015

lokakuu 2015

syyskuu 2015

elokuu 2015

kesäkuu 2015

toukokuu 2015

huhtikuu 2015

maaliskuu 2015

helmikuu 2015

tammikuu 2015

joulukuu 2014

marraskuu 2014

lokakuu 2014

syyskuu 2014

elokuu 2014

heinäkuu 2014

kesäkuu 2014

toukokuu 2014

huhtikuu 2014

X

Tänään Luupissa

10.12.2023