Oulu
Arkisto
Luuppi / Blogi
28.4.2023 klo 12:10 Luupin viestintä

Pohjois-Pohjanmaan museo on ParasRakas museo!

Pohjois-Pohjanmaan museo on nyt merkittävässä käännekohdassa, jossa on hyvin luontevaa pysähtyä hetkeksi pohtimaan museon syvintä olemassaolon tarkoitusta ja tapaa. Olemme muuttamassa uusiin tiloihin Oulun kulttuuripääkaupunkivuonna 2026. Uudet tilat tulevat mahdollistamaan meille myös uusia tapoja toimia. Haluamme tulla entistä dynaamisemmaksi ja osallisuutta mahdollistavaksi museoksi – toimia alueemme tarinoiden ja historian kotina, johon on matala kynnys.  Haluamme mahdollistaa yhteisöjen näkyvämmän mukana olon museon toiminnassa ja rakentaa yhdessä yhteisöille merkityksellistä museota, joka on ParasRakas. Olemme valmiita muutokseen ja rakennamme hyvää tulevaisuutta yhdessä yhteisöjemme kanssa.

 

Graffitti, jossa lukee ParasRakas museo.

Paska kaupunni.. vai ParasRakas kaupunni?

Oulussa on ehkä Suomen tunnetuin graffiti. Tämä graffiti on meille oululaisille kovin rakas osa yhteistä kaupunkitilaa – sen luona käydään ottamassa kuvia ja kiinnitytään samalla osaksi tätä hyvin oululaista ilmiötä. Sen muuttumista seurataan ja muutokseen myös osallistutaan. Me museona haluamme olla samanlainen elävä osa kaupunkikulttuuria, jonka ihmiset kokevat niin merkitykselliseksi ja omaksi, että haluavat osallistua ja muokata museota yhdessä kanssamme. ParasRakas museo projektissa lähdemme tietoisesti kulkemaan kohti haluttuja tulevaisuuksia. Näitä haluttuja tulevaisuuksia hahmottelemme tulevaisuusverstaissa projektin aikana yhdessä yhteisöjemme kanssa.

Näemme, että museon kokoelmien avaamista eli näyttely- ja tapahtumatoimintaa pitää kehittää muun muassa osallisuuden kautta. Tarvitaan erilaisia ja eritasoisia kanavia osallistumiselle. Toiselle osallisuus voi olla osallistumista museon tulevaisuusverstaisiin tekemään yhdessä aktiivisesti tulevaisuuden museota, toiselle osallisuutta voi olla ensimmäinen vierailu museossa. Kun ihmiset saadaan osallistumaan heille sopivalla tavalla, koetaan museo syvemmällä tavalla omaksi. Eri käyttäjäryhmien ymmärtäminen sekä osallistumistapojen tarjoaminen on edellytys museoiden yhteiskunnallisen roolin vahvistamiselle nykyhetkessä.

Kohti dynaamista museota

Museon tulee olla aktiivinen ja dynaaminen toimija omassa yhteisössään. Meidän tulee mahdollistaa osallisuus vuoropuheluun. Dynaamisella museolla tarkoitamme museota aktiivisena toimijana ja mahdollistajana, joka toimii tässä ajassa tarjoten polkuja menneeseen ja tulevaan. Me tuomme tähän vuoropuheluun sisällöillämme syvyyttä ajankohtaisiin teemoihin taustoittamalla menneisyyden ja nykyilmiöiden välisiä yhteyksiä ja mahdollisia tulevaisuuksia. Tässä prosessissa yhteisömme saavat työkaluja luoda tulevaisuutta kulttuurisesti kestävällä tavalla.  Myös Museopoliittinen ohjelma nostaa museoiden osallistavan toiminnan tärkeäksi tavoitteeksi. Se korostaa avointa ja demokraattista, menneestä tulevaisuuteen ulottuvaa työskentelyä ja ihmisten omaehtoisen osallistumisen mahdollisuuksia museoiden toiminnassa.

Kulttuuri-ilmastonmuutoksen äärellä osallistaen

Tulemme uusilla osallisuuteen mahdollistavilla toimintatavoillamme huomioimaan moninaisuuden ja aidon saavutettavuuden. Siten osallistumme Oulun kulttuuri-ilmastonmuutokseen – otamme dynaamisen roolin moniäänisen ja kulttuurisesti moninaisen yhteiskunnan tukemisessa ja kehittämisessä. Luomme kohtaamisia ja synnytämme vuorovaikutusta. Museona olemme mahdollistamassa yhteisöllistä toimintaa, joka osallistaa rohkeaan ja vuorovaikutteiseen toimimiseen yhteiskunnassa. Osallisuuden lisääminen on meille vahvasti eettinen valinta.

Haluamme mahdollistaa kohtaamisia niin erilaisten ihmisten, kulttuurien kuin teemojen välillä. Olemme tulevaisuudessa osa turvallista kaupunkitilaa, jossa eroja kunnioitetaan turvallisessa ja myönteisessä ilmapiirissä kaikessa museon toiminnassa.

Pohjois-Pohjanmaan museolla avautuu perjantaina 1.9.2023 ParasRakas museolabra, jossa jokainen pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan tulevaisuuden parhaan museon syntyyn. Labrassa tullaan järjestämään opastuksia, osallisuus- ja tulevaisuusverstaita syksyn aikana. Tule sinäkin mukaan tekemään yhdessä ParastaRakasta museota!

ParasRakas museo -projekti on saanut Museoviraston innovatiivista rahoitusta 36 000€, mikä oli tämän vuoden toiseksi suurin myönnetty innovatiivinen rahoitus. Projektin toimenpiteissä osallistamme yhteisöjä sisältöjen ja toimintojen suunnittelussa sekä sitoutamme henkilökuntaa ja päättäjiä uuteen dynaamiseen museoon muun muassa erilaisissa työpajoissa ja tulevaisuusperintöverstaissa. Projekti toteutetaan vuosina 2023–2024.

Karoliina Autere, Museolehtori, Pohjois-Pohjanmaan museo

 

Lisätietoja:
Dynaaminen museo: https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/mediatiedote/dynaaminen-museo-ja-tulevaisuusperintoverstas-kasikirja-museoiden

Museopoliittinen ohjelma: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160600

X

Arkisto

lokakuu 2023

syyskuu 2023

huhtikuu 2023

maaliskuu 2023

helmikuu 2023

tammikuu 2023

joulukuu 2022

marraskuu 2022

lokakuu 2022

syyskuu 2022

elokuu 2022

heinäkuu 2022

kesäkuu 2022

huhtikuu 2022

maaliskuu 2022

helmikuu 2022

tammikuu 2022

joulukuu 2021

marraskuu 2021

lokakuu 2021

syyskuu 2021

kesäkuu 2021

toukokuu 2021

huhtikuu 2021

maaliskuu 2021

helmikuu 2021

tammikuu 2021

joulukuu 2020

marraskuu 2020

lokakuu 2020

syyskuu 2020

elokuu 2020

kesäkuu 2020

toukokuu 2020

maaliskuu 2020

helmikuu 2020

joulukuu 2019

marraskuu 2019

lokakuu 2019

syyskuu 2019

elokuu 2019

kesäkuu 2019

huhtikuu 2019

maaliskuu 2019

helmikuu 2019

tammikuu 2019

joulukuu 2018

lokakuu 2018

syyskuu 2018

maaliskuu 2018

helmikuu 2018

tammikuu 2018

joulukuu 2017

marraskuu 2017

elokuu 2017

huhtikuu 2017

maaliskuu 2017

tammikuu 2017

joulukuu 2016

lokakuu 2016

elokuu 2016

toukokuu 2016

huhtikuu 2016

maaliskuu 2016

helmikuu 2016

tammikuu 2016

joulukuu 2015

marraskuu 2015

lokakuu 2015

syyskuu 2015

elokuu 2015

kesäkuu 2015

toukokuu 2015

huhtikuu 2015

maaliskuu 2015

helmikuu 2015

tammikuu 2015

joulukuu 2014

marraskuu 2014

lokakuu 2014

syyskuu 2014

elokuu 2014

heinäkuu 2014

kesäkuu 2014

toukokuu 2014

huhtikuu 2014

X

Tänään Luupissa

10.12.2023