Oulu
Arkisto
Luuppi / Blogi
26.4.2023 klo 12:58 Luupin viestintä

Kurkkaus Oulun taidemuseon kulisseihin

Minulle Oulun taidemuseo on tullut tutuksi tänä keväänä viestinnän työharjoittelussa. On ollut todella mielenkiintoista päästä tutustumaan museon toimintaan, siellä työskenteleviin henkilöihin ja kurkistamaan niin sanotusti kulisseihin. Erityisesti minua on kiinnostanut se, miten näyttelyt saavat alkunsa ja miten ne syntyvät? Ja kuka ylipäätään päättää, mitä näyttelyitä Oulun taidemuseossa on kulloinkin esillä? Me museovieraina näemme vain lopputuloksen, mutta näyttelyn rakentaminen on vaatinut ison joukon ihmisiä ideoimaan ja koostamaan näyttelyä siihen pisteeseen, että me pääsemme siitä nauttimaan.

Nyt Oulun taidemuseossa on meneillään 1900-luvun alun taiteilijanaisista kertova näyttely, jossa on esillä kuuden tuohon aikaan vaikuttaneen naistaitelijan teoksia. Kaikilla taiteilijoilla oli jonkinlainen yhteys Oulun seudulle. Näyttelyssä on esillä maalauksia, taidegrafiikkaa, miniatyyrimaalauksia ja yksi tekstiiliteos.

Miten taiteilijanaiset ovat päätyneet Oulun taidemuseoon, ja mitä kaikkea näyttelyn koostaminen on pitänyt sisällään? Näihin kysymyksiin lähdin hakemaan vastauksia amanuenssi Katariina Kemppaiselta ja kuraattori Selina Väliheikiltä.

Miten kaikki sai alkunsa

Tahto ja taito -näyttely pohjautuu Oulun taidemuseossa vuonna 2017 alkunsa saaneeseen tutkimushankkeeseen, jossa kartoitettiin Oulun alueen ammatillisen koulutuksen saaneita kuvataiteilijanaisia. Hankkeen aloittivat amanuenssit Katariina Kemppainen ja Tarja Kekäläinen. Myöhemmin Kekäläinen jatkoi näyttelyhankkeen edistämistä ja keväällä 2022 kuraattori Selina Väliheikki ja Pohjois-Pohjanmaan museon kuraattori Arja Keskitalo ja intendentti Eija Konttijärvi tulivat mukaan näyttelyn suunnitteluun.

Näyttelyn kuusi naista ovat valikoituneet mukaan, koska he olivat suurin piirtein samaan aikaan syntyneet ja opiskelleet. Lisäksi heidän taiteellinen ura osui samoihin aikoihin eli 1910–1950-luvuille. Heistä löytyi myös aineistoa parhaiten.

Koska kaikki näyttelyn taiteilijat ovat edesmenneet, on näyttelyaineistoa lähdetty kokoamaan haastattelemalla taiteilijoiden omaisia, sukulaisia ja ihmisiä, jotka ovat heidät tunteneet. Esimerkiksi näyttelyä värittävät runsaat valokuvat ovat löytyneet sukulaisilta. Myös jäämistöstä löytyneet kirjeet, lehtileikkeet ja arkistot ovat olleet suurena apuna tutkimustyössä. Itse taiteilijoiden ääni ja heitä silloin ympäröinyt maailma tulee esiin heidän taiteensa kautta. Tutkimuksista huolimatta ei kuitenkaan selvinnyt esimerkiksi se, tunsivatko naiset toisiaan.

Näyttelyn kokoaminen

Näyttelyn teokset ovat valikoituneet näyttelyyn sillä perusteella, miten ne ilmentävät taitelijan tuotantoa parhaiten. Näyttely on rakentunut erilaisten teemojen mukaan: naisten opinnot, naiset katsovat maisemaa, matkustaminen, oma huone ja näyttelytoiminta, toimeentulo, ystävyydet ja kannattelevat verkostot. Aihealueita on avattu yleisölle seinäteksteillä.

Suurin osa näyttelyn teoksista on lainattu yksityiskokoelmista, mutta mukana on myös teoksia Hämeenlinnan taidemuseosta, Oulun kaupunginarkistosta, Oulun taidemuseosta sekä Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelmista.

Näyttelyn visuaalisesta ilmeestä ovat vastanneet kuraattori Selina Väliheikki ja maalauskonservaattori Aino Sainio. Graafinen suunnittelija Anne Vähäsalo on vastannut näyttelyn graafisesta ilmeestä.

Historiallinen näyttely

1900-luvun naistaiteilijat eivät juurikaan saaneet osakseen huomiota ja ala oli hyvin miesvoittoinen. Näyttelyssä tulee hyvin esille kuitenkin heidän vahvuutensa – tavat katsoa ja tulkita maailmaa.

Taideopintojen pariin hakeutumien on vaatinut tuohon aikaan todellista tahtoa ja taitoa kuten myös rahallista tukea. Rahaa tarvittiin, sillä taidekouluja oli tuhon aikaan vain Helsingissä ja Turussa ja monen taitelijan tie vei Pariisiin taideopintojen pariin.

Taiteilijoiden elämä oli taloudellisesti epävarmaa ja moni tuon ajan naistaitelija elättikin itsensä toimimalla opettajana ja tekemällä tilausteoksia. Lisäansioita he saivat ottamalla yksityisoppilaita ja kirjoittamalla artikkeleita lehtiin. Myös sukulaiset ja stipendit auttoivat kulujen kattamisessa. Tutkimusaineistosta saatiin selville, että myös perheen tuki oli ensiarvoisen tärkeässä asemassa siinä, että naiset pääsivät opiskelemaan ja matkustamaan

Näyttelyn yhtenä päätarkoituksena onkin tuoda esille asioita jotka ovat jääneet aiemmin huomiotta ja peilata menneiden taiteilijoiden elämää nykyhetkeen – miten naiset pääsivät opiskelemaan, miten opiskelut kustannettiin tai miten asuminen vieraalla paikkakunnalla järjestettiin. Mahdollistiko esimerkiksi perheen yhteiskunnallinen asema enemmän ja oliko se sallivampaa. Se on kysymys, jota voidaan tutkiskella tänäkin päivänä.

Näyttelykuraattori Selina Väliheikki toteaa, että tämä on vasta alku naistaitelijoiden esiin tuomiseen. Tulevaisuudessa naistaitelijoita nostetaan esille enemmän ja Tahto ja taito -näyttely on vasta keskustelun aloittaja ja muistin herättäjä Pohjois-Pohjanmaan alueella toimineiden ja tänne linkittyneiden naistaiteilijoiden taiteesta ja elämästä.

Omassa ajassaan taitelijana toiminen tarjosi taitelijoille samaa mitä tänäkin päivänä: rohkeuden seisoa omilla jaloillaan, tarkastella ympäröivää maailmaa ja ilmaisun vapautta.

Tahto ja taito – 1900-luvun alun taiteilijanaisia -näyttely on avoinna 28.5. saakka, joten sinäkin ehdit vielä käydä tutustumassa taiteilijanaisten historiaan ja ihastelemassa heidän teoksiaan.

Näyttelyssä mukana oleva naiset ovat Karoliina Otava (1901–1990), Olga Nordström (1902–1981), Laila Karttunen (1895–1981), Lyyli Kaurila (1896–1987), Hilja Tolvanen (1879–1959) ja Hilja Palomäki (1902–1994).

Teksti: Marjo Aspegren, harjoittelija

X

Arkisto

lokakuu 2023

syyskuu 2023

huhtikuu 2023

maaliskuu 2023

helmikuu 2023

tammikuu 2023

joulukuu 2022

marraskuu 2022

lokakuu 2022

syyskuu 2022

elokuu 2022

heinäkuu 2022

kesäkuu 2022

huhtikuu 2022

maaliskuu 2022

helmikuu 2022

tammikuu 2022

joulukuu 2021

marraskuu 2021

lokakuu 2021

syyskuu 2021

kesäkuu 2021

toukokuu 2021

huhtikuu 2021

maaliskuu 2021

helmikuu 2021

tammikuu 2021

joulukuu 2020

marraskuu 2020

lokakuu 2020

syyskuu 2020

elokuu 2020

kesäkuu 2020

toukokuu 2020

maaliskuu 2020

helmikuu 2020

joulukuu 2019

marraskuu 2019

lokakuu 2019

syyskuu 2019

elokuu 2019

kesäkuu 2019

huhtikuu 2019

maaliskuu 2019

helmikuu 2019

tammikuu 2019

joulukuu 2018

lokakuu 2018

syyskuu 2018

maaliskuu 2018

helmikuu 2018

tammikuu 2018

joulukuu 2017

marraskuu 2017

elokuu 2017

huhtikuu 2017

maaliskuu 2017

tammikuu 2017

joulukuu 2016

lokakuu 2016

elokuu 2016

toukokuu 2016

huhtikuu 2016

maaliskuu 2016

helmikuu 2016

tammikuu 2016

joulukuu 2015

marraskuu 2015

lokakuu 2015

syyskuu 2015

elokuu 2015

kesäkuu 2015

toukokuu 2015

huhtikuu 2015

maaliskuu 2015

helmikuu 2015

tammikuu 2015

joulukuu 2014

marraskuu 2014

lokakuu 2014

syyskuu 2014

elokuu 2014

heinäkuu 2014

kesäkuu 2014

toukokuu 2014

huhtikuu 2014

X

Tänään Luupissa

10.12.2023