Oulu
Arkisto
Luuppi / Blogi
22.6.2022 klo 13:51 Luupin viestintä

Kokoelmat ajan hengessä – museoharjoittelu Oulun taidemuseossa

Eräänä toukokuisena maanantaina taidenäyttelyjen satunnaisena vierailijana ja museologian opintoja suorittajana, saavuin Oulun taidemuseolle harjoittelijaksi kahdeksi viikoksi. Entuudestaan minulla oli jo kokemusta museo oppaana toimimisesta ja näin myös käsitystä asiakaspalvelun puolesta. Tämän harjoittelun suhteen omana toiveenani oli tutustua, museossa vierailevien silmiltä näkymättömissä oleviin, kokoelmiin.

Merkittävä osa museoharjoittelustani koostui tiedonhausta. Sitä mukaan, kun teoksia vastaanotetaan, myös tarve teosten perus-, konteksti- ja tekijätietojen selvittämiseen kasvaa. Näiden taustatietojen selvittäminen on tärkeää, sillä samalla ne luovat pohjaa tulevaisuuden museotyölle ja tutkimuksellisille hankkeille. Kontekstistaan irrallinen teos voi pahimmillaan jäädä ilman merkitystä ja samalla vailla antia sen yleisölle. Harjoitteluni aikana käytin taustoittamiseen lähteenä Kaltio-lehtijulkaisuja vuodelta 1996 lähtien sekä taiteilijoihin liittyviä kirjallisia teoksia. Kirjallisten lähteiden ohella voidaan käyttää myös suullisia lähteitä taustojen selvittämiseen, kuten haastatteluja itse tekijän tai hänen lähiomaisiensa kanssa.

Pääsin kosketuksiin museon kokoelmien kanssa pitkälti sähköisen kokoelmahallintajärjestelmän kautta, mutta myös konkreettisesti museolehtorin, konservaattorin ja amanuenssin opastuksella. Harjoittelu auttoi ymmärtämään, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon teoksen säilyvyyden kannalta. Yhdessä konservaattorin kanssa tarkastimme museon saaman lahjoituksen, Essi Renvallin veistämän lehtikullatun kipsipatsaan. Teos esittää Renvallin Simo-poikaa 9 kuukauden ikäisenä. Teos on vuodelta 1934 ja se on museon kokoelmissa aikakautensa edustajana harvinainen esittäessään lasta aikuisen sijaan. Tarkastaessamme teosta kiinnitimme huomiota sen kokoon ja pintaan tehtyihin merkintöihin, jotka myöhemmin sain kirjata -tietokantaan teoksen luetteloinnin yhteydessä.

Voin myös sanoa saaneeni varsin konkreettisen käsityksen taidemuseon ja Oulun kaupungin taidekokoelmien suuruudesta ja kirjosta. Yksi työtehtävästäni oli selvittää kokoelmien taiteilijoiden sukupuolijakaumaa, jota varten sain käydä kokoelman teokset ja tekijät läpi. Työurakka ei ollut suinkaan pieni, sillä yhteensä Oulun taidemuseon vastuulla olevissa kokoelmissa on yli 4000 teosta.

Vaikka tehtäväni oli tutustua nykypäivän kokoelmien tilanteeseen, niin ikään kuin oheistuotteena tutustuin myös niiden menneisyyteen eli siihen, miten kokoelma on lähtenyt muotoutumaan ja miten aikansa henki on vaikuttanut teosten kartuttamiseen. Minä vuosikausina on kerätty runsaasti teoksia ja minä vuosina vähemmän. Minkä ajan ja kenen ääni kokoelmaan jää kaikumaan myöhemmillekin ajoille. Se, mitä teoksia museot ottavat kokoelmiinsa vastaan ja mitä teoksia jää sen ulkopuolelle, ei ole siis yksiselitteisesti ratkottavissa. Kokoelmien sisältö heijastaa väistämättä niitä aikoja, milloin kokoelma on rakennettu ja sen aikaisia arvoja. Museot ovat aktiivisia kulttuuriperinnön säilyttäjiä.

Kulkemani taipale Oulun taidemuseon kanssa jäi lyhyeksi. Kaksi viikkoa ei riitä perusteelliselle syventymiselle museoalan toiminnalle ja museotyöntekijöiden työtehtäviin, mutta sanoisin sen riittäneen luomaan oivan ensikosketuksen mahdolliselle tulevaisuuden museouralle. Näin ollen astun ulos vahvemman ymmärryksen kanssa siitä, mitä kaikkea museotoiminnan työtehtävät ja vastuualueet sekä kenties oma tulevaisuuden uranikin voivat sisältää.

Teksti: Janina, harjoittelija
Kuva: Mika Friman

X

Arkisto

syyskuu 2023

huhtikuu 2023

maaliskuu 2023

helmikuu 2023

tammikuu 2023

joulukuu 2022

marraskuu 2022

lokakuu 2022

syyskuu 2022

elokuu 2022

heinäkuu 2022

kesäkuu 2022

huhtikuu 2022

maaliskuu 2022

helmikuu 2022

tammikuu 2022

joulukuu 2021

marraskuu 2021

lokakuu 2021

syyskuu 2021

kesäkuu 2021

toukokuu 2021

huhtikuu 2021

maaliskuu 2021

helmikuu 2021

tammikuu 2021

joulukuu 2020

marraskuu 2020

lokakuu 2020

syyskuu 2020

elokuu 2020

kesäkuu 2020

toukokuu 2020

maaliskuu 2020

helmikuu 2020

joulukuu 2019

marraskuu 2019

lokakuu 2019

syyskuu 2019

elokuu 2019

kesäkuu 2019

huhtikuu 2019

maaliskuu 2019

helmikuu 2019

tammikuu 2019

joulukuu 2018

lokakuu 2018

syyskuu 2018

maaliskuu 2018

helmikuu 2018

tammikuu 2018

joulukuu 2017

marraskuu 2017

elokuu 2017

huhtikuu 2017

maaliskuu 2017

tammikuu 2017

joulukuu 2016

lokakuu 2016

elokuu 2016

toukokuu 2016

huhtikuu 2016

maaliskuu 2016

helmikuu 2016

tammikuu 2016

joulukuu 2015

marraskuu 2015

lokakuu 2015

syyskuu 2015

elokuu 2015

kesäkuu 2015

toukokuu 2015

huhtikuu 2015

maaliskuu 2015

helmikuu 2015

tammikuu 2015

joulukuu 2014

marraskuu 2014

lokakuu 2014

syyskuu 2014

elokuu 2014

heinäkuu 2014

kesäkuu 2014

toukokuu 2014

huhtikuu 2014

X

Tänään Luupissa

22.9.2023