Oulu
Arkisto
Luuppi / Blogi
22.12.2021 klo 11:16 Luupin viestintä

Me yhdessä olemme museo

Olen korkeakouluharjoittelija Helsingin yliopistosta. Suoritin harjoittelujaksoni Oulun taidemuseossa. Harjoittelujakso oli kestoltaan kaksi kuukautta, jonka aikana pääsin laaja-alaisesti tutustumaan museotoimen erilaisiin tehtäviin ja kerryttämään kokemusta niiden parissa. Organisaation isohko koko mahdollisti erilaisten työtehtävien välillä liukumisen, joka teki arjesta rikkaan.

Oulun taidemuseo toimii alueellisena vastuumuseona, jonka toimintaan kuuluu sekä näyttely että kokoelmapuolen tehtäviä. Harjoittelijana pääsin tutustumaan erilaisiin työtehtäviin olemalla mukana, kuuntelemalla ja osallistumalla. Koen, että sain kattavan käsityksen museon erilaisista toiminoista ja miten ne yhdessä luovat kokonaisuuden, joka näyttäytyy museovieraille. Yhdessä tekemällä opin tuntemaan kanssaihmiset, jotka yhteistyöllään luovat Oulun taidemuseon.

Kuva: Mika Friman

Alueellisen vastuumuseon tehtävien yhteydessä pääsin kuntavierailuihin mukaan. Limingassa seurasin Oulun taidemuseon ja Limingan kunnan eri toimijoiden välistä yhteistyötä työryhmän kokoontuessa suunnittelemaan Vilho Lammen näyttelyyn liittyviä tapahtumia. Hailuodossa osallistuin kouluille suunnatun työpajan vetämiseen. Esittelimme Hailuodon yläasteelle verkkoon toteutetun Rohkeus-näyttelyn, jonka pohjalta teimme näyttelyn teemoja käsitteleviä tehtäviä yhdessä oppilaiden kanssa. Tarkoituksena on tuoda kuntiin taidetta kuntalaisten luokse, jossa ei ole omaa taidemuseota. Tehtäviin kuului myös kartoittaa taidekenttää.

Tutustuin myös kuraattorin toimenkuvaan. Osallistuin tulevien näyttelyiden suunnitteluvaiheeseen olemalla mukana taitelijoiden työhuonevierailuilla. Taitelija ja kuraattori käyvät keskusteluja mahdollisista aikatauluista ja näyttelyn sisällöstä. Tehtäviini kuului valmistautua työhuonevierailuja varten tutustumalla taiteilijan aikaisempaan tuotantoon ja työskentelytapoihin, jonka pohjalta esitin muutaman kysymyksen taiteilijoille. Henkilökohtaisesti minua kiinnostaa taiteilijan työskentely ja miten hän sen mieltää. Käymieni keskustelujen pohjalta koin keskinäistä ymmärrystä. Näyttelysuunnittelun toiseen vaiheeseen pääsin tutustumaan Lumipalloefekti 2021 -näyttelyn toteutuksen yhteydessä. Seurasin näyttelyn koordinointia ja ripustamiseen liittyviä työtehtäviä, jotka perustuvat museomestareiden, kuraattorin ja taitelijoiden väliseen yhteistyöhön. Työ pohjautuu keskustelevuuteen. Itse osallistuin näyttelyn luomiseen oikolukemalla näyttelytekstejä ja taiteilijaesittelyjä.

Taidepedagogiseen puoleen pääsin osallistumaan Lumipalloefektin teemojen pohjalta laadittavien kouluille suunnattujen tehtävien ideointiin. Työn keskusteleva ote mahdollisti myös omien huomioiden esittämisen ideoinnin yhteydessä. Osallistuin myös valtakunnallisen Taidetestaajat-ohjelman toimintaan. Taidetestaajat on Suomen suurin kulttuurikasvatuksellinen ohjelma, jossa kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen tarjotaan mahdollisuus tutustua taiteeseen eri vierailukohteissa. Opastin yhdessä museolehtoreiden kanssa kouluryhmille Vilho Lampi, väkevä lakeus -näyttelyä varten suunniteltuja tehtäväkokonaisuuksia, jotka orientoivat oppilaita käsittelemään näyttelyn sisältöä.

Kuva: Vilho Lampi, Siltatanssit, 1930, Oulun taidemuseon kokoelma.

Olin mukana myös asiakaspalvelutyössä. Toimin viikon ajan salivalvojana ja tehtäviini kuului perehtyä Vilho Lammen tuotantoon ja elämäkertaan. Näiden tietojen pohjalta olin koostanut opastuksen, jonka esitin ryhmille näyttelyn yhteydessä. Asiakaspalvelutilanteet ovat tärkeitä vuorovaikutustilanteita, joissa mielestäni myös opas voi välillä toimia oppilaana. Keskustelevuus nousee tässäkin yhteydessä tärkeäksi elementiksi.

Taidekokoelmapuolen tehtäviin osallistuin tekemällä puhelimitse taitelijahaastatteluja. Oulun taidemuseo suorittaa teoshankintoja kokoelmiinsa. Teoshankintojen yhteydessä teokset dokumentoidaan valokuvin sekä tekemällä taitelijahaastatteluja teoksiin liittyen. Haastattelussa selvitetään teoksen lähtökohtia, tausta, idea ja materiaalit. Nämä tiedot yhdessä valokuvien kanssa tallennetaan Oulun taidemuseon tietokantaan tulevaa käyttöä varten. Koostin haastattelujen pohjalta tekstin, jonka tallensin tietokantaan. Näistä tiedosta kirjoitin teoksen esittelytekstin, joka julkaistaan Oulun taidemuseon teoshankinnoista kertovilla nettisivuilla. Otin myös osaa Oulun kaupungin pääkirjastossa teosinventointiin.

Kaiken kaikkiaan olen päässyt keskustelemaan osaavien henkilöiden kanssa heidän toimenkuvistaan ja miten he mieltävät työnsä.  On ilo keskustella ja miettiä yhdessä, mitä tarkoittaa olla museo ja sen osana toimijana. Yksilö omalla toiminnallaan vaikuttaa merkityssisältöön, jonka annamme museolle kävijöinä, ylläpitäjinä ja toiminnan luojina. Museo toimii yhtenä äänenä muiden joukossa laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Jokainen omalla toiminnallaan antaa merkityksen kokonaisuuteen nähden. Yhteistyö ja yhdessä oleminen puolestaan antavat syvyyttä ja monimerkityksellisyyttä siitä mitä kaikkea se voisi olla.

Teksti: Harjoittelija – N.C.Y

X

Arkisto

syyskuu 2023

huhtikuu 2023

maaliskuu 2023

helmikuu 2023

tammikuu 2023

joulukuu 2022

marraskuu 2022

lokakuu 2022

syyskuu 2022

elokuu 2022

heinäkuu 2022

kesäkuu 2022

huhtikuu 2022

maaliskuu 2022

helmikuu 2022

tammikuu 2022

joulukuu 2021

marraskuu 2021

lokakuu 2021

syyskuu 2021

kesäkuu 2021

toukokuu 2021

huhtikuu 2021

maaliskuu 2021

helmikuu 2021

tammikuu 2021

joulukuu 2020

marraskuu 2020

lokakuu 2020

syyskuu 2020

elokuu 2020

kesäkuu 2020

toukokuu 2020

maaliskuu 2020

helmikuu 2020

joulukuu 2019

marraskuu 2019

lokakuu 2019

syyskuu 2019

elokuu 2019

kesäkuu 2019

huhtikuu 2019

maaliskuu 2019

helmikuu 2019

tammikuu 2019

joulukuu 2018

lokakuu 2018

syyskuu 2018

maaliskuu 2018

helmikuu 2018

tammikuu 2018

joulukuu 2017

marraskuu 2017

elokuu 2017

huhtikuu 2017

maaliskuu 2017

tammikuu 2017

joulukuu 2016

lokakuu 2016

elokuu 2016

toukokuu 2016

huhtikuu 2016

maaliskuu 2016

helmikuu 2016

tammikuu 2016

joulukuu 2015

marraskuu 2015

lokakuu 2015

syyskuu 2015

elokuu 2015

kesäkuu 2015

toukokuu 2015

huhtikuu 2015

maaliskuu 2015

helmikuu 2015

tammikuu 2015

joulukuu 2014

marraskuu 2014

lokakuu 2014

syyskuu 2014

elokuu 2014

heinäkuu 2014

kesäkuu 2014

toukokuu 2014

huhtikuu 2014

X

Tänään Luupissa

22.9.2023