Oulu
Arkisto
Luuppi / Blogi
3.11.2021 klo 10:07 Luupin viestintä

Vilho Lammen taiteen kehystysprojekti

Oulun taidemuseossa toteutettiin Vilho Lammen teoksien kehyksiä koskeva projekti vuosina 2019–2021. Projektin aikana käsiteltiin sekä alkuperäisiä Lammen kehyksiä että valmistettiin uustuotantona kehyksiä muutamille Lammen teoksille.

Lukkarinkaivo-maalauksen kehyksen konservointi-restaurointi on valmistunut.

Lammen valitsemista alkuperäisistä kehyksistä konservointiin Lukkarin kaivon (1930) ja Mestaajan (1930) kehykset. Toimenpiteessä palautettiin kehyksen alkuperäinen väri valmistaen rakenne- ja pohjatyöt poikkeuksellisella tavalla.   

Alkuperäisten kehysten käsittelyn lisäksi useille teoksille valmistettiin myös täysin uudet kehykset. Näissä inspiraationa toimivat Lammen teosten alkuperäiset kehykset. Osalle teoksista höyläytettiin uudet kehykset taidekehysten listoja sahauttavassa yrityksessä. Esimerkiksi teoksessa Kraatarin Antti (1930) käytettyä niin sanottua Antti-listaa höyläytettiin uustuotantona kahdelle Maisema (1923) -nimiselle taideteokselle sekä teoksille Keinutuoli (1935) ja Sokea mummo (1935).

Projektin aikana myös luotiin Liminka-kehysprofiili, jonka tekemisessä käytettiin esimerkkinä muun muassa Mestaaja-maalauksen alkuperäisiä kehyksiä. Liminka-kehysprofiilin mallin mukaan valmistettiin kehykset Liminka-panoraamalle (1925–1927) ja Siltatansseille (1930). Näiden uustuotantoa olevien kehysten maalaustyön teki taidemuseon oma museomestari. Kehykset koottiin ulkopuolisella palvelutuottajalla.

Mestaaja-teoksen kehyksen listojen liimauksista löydettiin useammasta kohtaa teksti ”Mestaaja”.

Taiteilijan itse toteuttamat alkuperäiset, voimakasprofiiliset ja isokokoiset ulkokehykset muodostuvat useammasta listasta. Restaurointityön aikana löydettiin kehyksen listoista lyijykynällä tehtyjä merkintöjä, joissa luki ”Mestaaja”. Kehyksen kokoon liimaamisen aikaan on siis jo ollut tiedossa, että kehys tullaan yhdistämään Mestaaja-teokseen.

Sekä Lukkarin kaivo että Mestaaja -teoksen kehyksen ennallistustyössä sävy etsittiin alkuperäisen kehyksen värifragmenteista. Kehyksen aukko (ns. valoaukko) piirrettiin kartongille kaavaksi kokoon 1:1. 

Tämän jälkeen toteutettava sävy valittiin tarkastelemalla väriskaalaviuhkojen eri värivaihtoehtoja. Valituista sävyistä valmistettiin näytelevyt.

Toteutettavat sävyt voivat olla sekoitus kahdesta tai kolmesta eri NCS sävystä. Kehyksen sävyvalinnan loppuarviointi tehtiin taideteoksen ja näytelevyjen kanssa, käyttäen apuna päivänvalovalaisinta

Lopullisia maalauskerroksia noudattelevat värimallit valmistettiin sekoittamalla eri maalisävyjä.

Työskentely aloitettiin poistamalla kullanvärinen maali mekaanisesti kaapimalla, varoen alkuperäistä puun pintaa ja sen höyläysjälkeä. Tämän jälkeen kehykseen lisättiin valkoinen pohjustusmaali, jonka päälle tehtiin tasoitteiden levittäminen ohuina kerroksina, käyttäen apuna 45 asteen kulmassa tulevaa sivuvaloa. Pohjustusmaalia lisättiin vielä toinen kerros, joka oli sävytetty lopullisen pintamaalin väriseksi.

Konservointi-restauroinnin aikana tarkasteltiin myös kehyksien rakennetta ja höyläysjälkeä. Pienempi kehys, joka kuului Lukkarin kaivo -teokselle, oli vääntynyt ja yhden kulman jiiri oli avautunut, joten museomestari kiinnitti kaksi vastakkaista jiiriliimausta uudestaan oikeaan asentoon. Myös Mestaaja-teoksen kehyksessä listojen kiinnitys ja jiirit olivat avautuneet. Kehys jouduttiin purkamaan, kokoamaan uudelleen ja liimaamaan. Kehyksen uudelleenkokoamisen aikana siihen lisättiin 18 teräsruuvia, jotka jäivät kuitenkin tasoitteiden ja maalikerrosten alle näkymättömiin.

Kehyksen alkuperäinen väri, musta, on peitetty kultasävyisellä maalilla.

Sekä Lukkarin kaivo että Mestaaja -teoksien kehykset purettiin ja koottiin uudelleen. Mestaaja-teoksen kehyksessä jokaisen kulman jiirin kiinnitys tehtiin uudelleen, jotta kehyksien vääntymä pystyttiin poistamaan. Pintamaalaustyön aikana kehys asetettiin maalauskohdan mukaisesti vaateriin eli vaakatasoon, jolloin kehyksen voimakkaan profiilimuodon eri tasokohdat jouduttiin maalin valumisen estämiseksi maalaamaan eri aikaan.

Alkuperäisten kehysten konservoinnin yhteydessä säilytettiin mahdollisimman hyvin vaikutelma alkuperäisen kehyksen rakenteesta ja maalipinnasta (visuaalinen vaikutelma eli image). Alkuperäisen kehyspuun pintamaalina oli käytetty liuotinohenteista maalia, joka muistuttaa 1930-luvun perinteistä öljymaalia. Konservoinnissa käyttöön valittiin kuitenkin moderni alkydimaali, sillä se muodostaa vahvemman pinnan ja helpottaa kehyksen ylläpitämistä.

Työvaiheet tehtiin siten, että maalien kovettumisaika eli ns. cure time oli normaalia pidempi. Lopullisen maalipinnan kovettumisaika oli kaikkiaan yli 2 kuukautta. Vasta tämän jälkeen kehykset kiinnitettiin teokseen uudelleen. Lopuksi kehykseen lisättiin korotuslistat ja se tuettiin kehykseensä oikeaan asentoon.

Työskennellessään konservaattori kirjaa aina työvaiheet konservointiraporttina ja valokuvaa työvaiheet. Taideteoksen kiinnitys kehykseen tehdään normaalina taidemuseon kokoelmien taidekonservointistudio työnä.

Teksti ja kuvat: tutkija-konservaattori Päivi Kyllönen-Kunnas.

 

X

Arkisto

lokakuu 2023

syyskuu 2023

huhtikuu 2023

maaliskuu 2023

helmikuu 2023

tammikuu 2023

joulukuu 2022

marraskuu 2022

lokakuu 2022

syyskuu 2022

elokuu 2022

heinäkuu 2022

kesäkuu 2022

huhtikuu 2022

maaliskuu 2022

helmikuu 2022

tammikuu 2022

joulukuu 2021

marraskuu 2021

lokakuu 2021

syyskuu 2021

kesäkuu 2021

toukokuu 2021

huhtikuu 2021

maaliskuu 2021

helmikuu 2021

tammikuu 2021

joulukuu 2020

marraskuu 2020

lokakuu 2020

syyskuu 2020

elokuu 2020

kesäkuu 2020

toukokuu 2020

maaliskuu 2020

helmikuu 2020

joulukuu 2019

marraskuu 2019

lokakuu 2019

syyskuu 2019

elokuu 2019

kesäkuu 2019

huhtikuu 2019

maaliskuu 2019

helmikuu 2019

tammikuu 2019

joulukuu 2018

lokakuu 2018

syyskuu 2018

maaliskuu 2018

helmikuu 2018

tammikuu 2018

joulukuu 2017

marraskuu 2017

elokuu 2017

huhtikuu 2017

maaliskuu 2017

tammikuu 2017

joulukuu 2016

lokakuu 2016

elokuu 2016

toukokuu 2016

huhtikuu 2016

maaliskuu 2016

helmikuu 2016

tammikuu 2016

joulukuu 2015

marraskuu 2015

lokakuu 2015

syyskuu 2015

elokuu 2015

kesäkuu 2015

toukokuu 2015

huhtikuu 2015

maaliskuu 2015

helmikuu 2015

tammikuu 2015

joulukuu 2014

marraskuu 2014

lokakuu 2014

syyskuu 2014

elokuu 2014

heinäkuu 2014

kesäkuu 2014

toukokuu 2014

huhtikuu 2014

X

Tänään Luupissa

27.2.2024