Oulu
Arkisto
Luuppi / Blogi
29.9.2021 klo 17:56 Luupin viestintä

Oulun taidemuseo ja Pohjois-Pohjanmaan museo alueellisina vastuumuseoina

Alueellisena vastuumuseona Museo- ja tiedekeskus Luuppi ja sen yksiköt Oulun taidemuseo ja Pohjois-Pohjanmaan museo palvelevat ja neuvovat toimialueidensa kuntia ja kaupunkeja, paikallisia museoita, yhteisöjä sekä yksityishenkilöitä kuvataiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriperintöön liittyvissä asioissa.

Vastuumuseon taidemuseotehtävän toimialueena on Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu ja tehtävässä työskentelee tällä hetkellä kohdennetusti konservaattori Aino Sainio, sekä allekirjoittanut, vastuumuseotutkija Selina Väliheikki. Lisäksi käytössämme on tapauskohtaisesti taidemuseon sekä Luupin henkilökunnan ammattitaito.

Alueellisessa museotoiminnan tehtävässä vetovastuu on Pohjois-Pohjanmaan museolla. Työtä tekee toinen tekstin kirjoittajista, tutkija Riina Kohonen sekä restaurointimestari Martti Koivumäki ja tietenkin koko museon henkilökunta aina omien tehtäviensä mukaisesti. Paikallismuseotyössä alueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunta, jonka 30 kunnassa ja kaupungissa on toimivia paikallismuseoita yli seitsemänkymmentä, suurin osa täysin vapaaehtoisvoimin toimivia.

Lattiatason museotyötä. Restaurointimestari Martti Koivumäki tarkastelemassa museon lattian hyönteistuhoa.

Vastuumuseotyö perustuu lakiin

Vastuumuseotyö perustuu museolaissa sille määrittelyihin tehtäviin. Museoviraston kanssa laaditaan muutamaksi vuodeksi kerrallaan suunnitelmat ja tehdyt työt myös raportoidaan heille. Päästäkseen vastuumuseoksi täytyy olla siihen edellytykset kuten riittävän laajat kokoelmat, hyvät tilat ja ammattitaitoa tehtävään.

Paperilla työmme koostuu kolmesta määritellystä osa-alueesta: 1) kehittäminen ja verkostot, 2) tieto ja digitalisaatio ja 3) alueelliset museopalvelut ja neuvonta. Käytännössä tutkimme ja tallennamme alueen kulttuuriperintöä, kuvataidetta ja taiteellista toimintaa mm. taiteilijahaastatteluiden merkeissä. Yhdessä alueidemme toimijoiden kanssa pyrimme rakentamaan ja ylläpitämään alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Verkostojen rakentamisessa tärkeää on kohtaaminen ja vuoropuhelu, näin ollen liikumme alueellamme aktiivisesti.

Vastuumuseotutkija Selina Väliheikki tekemässä taiteilijahaastattelua Riikka Keräsen puutarhassa Ristijärvellä. Kuva: Mika Friman.

Alueellinen taidemuseo palvelee 38 kuntaa

Alueellisessa taidemuseo tehtävässä palvelemme 38 kuntaa. Ammatillisesti hoidettuja, valtionosuuden piiriin kuuluvia taidemuseoita on alueellamme Oulun taidemuseo sekä Kajaanin taidemuseo. Paikallisia taidemuseoita alueellamme ovat Vilho Lampi museo Limingassa, Oskari Jauhiaisen galleria Kiimingissä sekä Kyösti ja Kalervo Kallion museo Nivalassa. Niiden toiminnasta vastaavat kuntien kulttuuripalvelut, yhdistykset ja vapaaehtoiset.

Alueellisesti tuttu palvelu ovat olleet Oulun taidemuseon tuottamat kiertonäyttelyt, jotka ovat olleet esillä mm. kuntien näyttelytiloissa, usein kirjastoilla. Koronan tyrehdyttäessä näyttelytoiminnan hetkellisesti, olemme tämän vuoden ajan suunnitelleet tulevaa: tänä syksynä keskitymme verkkonäyttelyihin ja vuonna 2022 vaihtuvien kiertonäyttelyiden lisäksi toteutamme vuoden 2022 aikana päiväkodeille suunnattuja minitaidekaappeja. Minitaidekaapit ovat tilausteoksia taiteilijoilta ja ensimmäisenä kiertoon lähtee Hyrynsalmella ja Helsingissä työskentelevän Michaela Caskován sään tarkkailuun keskittyvä taidekaappi. Vuoden 2022 kiertonäyttelyt puolestaan starttaa Haapajärveltä kotoisin olevan, palkitun kuvittaja Marika Maijalan Kuvittajan kapsäkki -näyttely.

Lisäksi teemme kuntavierailuja, järjestämme koulutusta sekä tarjoamme asiantuntija-apua mm. kuntien taidekokoelmien inventoinnissa ja ylläpidossa, teosten huoltoon liittyvissä asioissa, julkisen taiteen hankkeissa sekä näyttely- ja tekijänoikeussopimuskäytännöissä.

Alueellinen museotyö tukee kulttuuriperinnän suojelutyötä

Alueellisessa museotyössä valvomme ja neuvomme paikallismuseoiden hankkeisiin myönnetyissä avustuksissa ja hanketyöryhmissä. Kaiken toiminnan tavoitteena on tukea omaehtoista ja pitkälle kantavaa kulttuuriperinnön suojelutyötä. Maakunnassa on yli seitsemänkymmentä paikallismuseota eikä yksikään niistä ole samanlainen. Paikallismuseoiden hallussa on valtava määrä paikallisesti arvokkaita rakennuksia, joiden suojelutyössä pyritään aina korostamaan rakennusten oikeaoppista korjaamista. Esineistöä on kerättynä jokaisessa paikallismuseossa vähintään parituhatta.

Iin kotiseutumuseon esineistöä.

Esineistöön, rakennuksiin ja valokuviin sisältyy valtava määrä paikallista tietoa. Tämän tiedon tallentaminen sähköiseen muotoon ja varmaan talteen onkin yksi suurimmista tehtävistä. Digitalisaation hyödyntäminen on museoissakin uusi tavoite. Pelkkä tiedon tallennus ja jakaminen ei vielä ole kiinnostavaa, vaan aineistoja tulee avata erilaisille käyttäjille ja tiedon tulee olla helposti löydettävissä ja tuottaa ymmärryksen lisäksi myös iloa.

Työtä tulevaisuutta varten

Alueellista työtä on tehty Oulun taidemuseolla ja Pohjois-Pohjanmaan museolla 1980-luvulta saakka ja sitä kehitetään yhdessä Museoviraston ja muiden alueellisten vastuumuseoiden kanssa.

Pohjois-Pohjanmaan museo juhlii tänä vuonna 125-vuotista toimintaansa. Museo on ollut syntymästään lähtien koko maakunnan museo, ei vain kaupungin museo. Kokoelmat muodostuvat koko maakunnan kulttuuriperinnöstä. Museota voisi sanoa puolen Suomen keskusmuistiksi. Tallennustyö ei tule koskaan valmiiksi eikä sillä ole päätöspistettä.

Museotyö on aina työtä tulevaisuutta varten. Tallentamisessa on aina katse kohti tulevia aikoja ja tulevia sukupolvia. Kehittäminen ei ole tallentamisen vastakohta, eikä museotyö ole koskaan erillinen saareke vaan aina yhteydessä paikkakuntaansa ja sen ihmisiin. YK:n ihmisoikeuksien julistuksen mukaan yksilöillä ja yhteisöillä on oikeus hyötyä kulttuuriperinnöstä ja osallistua sen rikastuttamiseen. Oikeuteen liittyy myös velvollisuus kunnioittaa muiden kulttuuriperintöä. Suomen perustuslaissa taas painotetaan, että kulttuuriperinnön suojelu on meidän jokaisen asia. Paikallismuseot ovat tärkeä osa sitä työtä. Siinä olemme palvelemassa maakuntaamme.

Vastuumuseotyö tähtää kuvataiteen ja kulttuuriperinnön näkyvyyden ja saavutettavuuden lisäämiseen toimialueellaan. Työssä tärkeää on avoimuus, yhteistyö ja keskustelu.

Selina Väliheikki, vastuumuseotutkija, taidemuseotehtävä
Riina Kohonen, vastuumuseotutkija, alueellinen museotyö

X

Arkisto

lokakuu 2023

syyskuu 2023

huhtikuu 2023

maaliskuu 2023

helmikuu 2023

tammikuu 2023

joulukuu 2022

marraskuu 2022

lokakuu 2022

syyskuu 2022

elokuu 2022

heinäkuu 2022

kesäkuu 2022

huhtikuu 2022

maaliskuu 2022

helmikuu 2022

tammikuu 2022

joulukuu 2021

marraskuu 2021

lokakuu 2021

syyskuu 2021

kesäkuu 2021

toukokuu 2021

huhtikuu 2021

maaliskuu 2021

helmikuu 2021

tammikuu 2021

joulukuu 2020

marraskuu 2020

lokakuu 2020

syyskuu 2020

elokuu 2020

kesäkuu 2020

toukokuu 2020

maaliskuu 2020

helmikuu 2020

joulukuu 2019

marraskuu 2019

lokakuu 2019

syyskuu 2019

elokuu 2019

kesäkuu 2019

huhtikuu 2019

maaliskuu 2019

helmikuu 2019

tammikuu 2019

joulukuu 2018

lokakuu 2018

syyskuu 2018

maaliskuu 2018

helmikuu 2018

tammikuu 2018

joulukuu 2017

marraskuu 2017

elokuu 2017

huhtikuu 2017

maaliskuu 2017

tammikuu 2017

joulukuu 2016

lokakuu 2016

elokuu 2016

toukokuu 2016

huhtikuu 2016

maaliskuu 2016

helmikuu 2016

tammikuu 2016

joulukuu 2015

marraskuu 2015

lokakuu 2015

syyskuu 2015

elokuu 2015

kesäkuu 2015

toukokuu 2015

huhtikuu 2015

maaliskuu 2015

helmikuu 2015

tammikuu 2015

joulukuu 2014

marraskuu 2014

lokakuu 2014

syyskuu 2014

elokuu 2014

heinäkuu 2014

kesäkuu 2014

toukokuu 2014

huhtikuu 2014

X

Tänään Luupissa

27.2.2024