Oulu
Arkisto
Luuppi / Blogi
23.9.2021 klo 16:38 Luupin viestintä

Ihmisenkaltainen eläin vai eläimenkaltainen ihminen – ja miten tämä vaikuttaa siihen, miten kohtelemme maahanmuuttajia ja androideja

Ihminen on noin 98.8-prosenttisesti kuin Bonobo, kuten australialaisen taiteilija Patricia Piccininin teos Turvapaikka (2018) meitä muistuttaa. Teoksessa kaksi ihmisapinamaista hahmoa painautuvat rakastavasti toisiaan vasten. Mutta samaan aikaan teos myös muistuttaa, että eläin, simpanssin serkku Bonobo, on kuin ihminen. Tämä saattaa nopeasti luettuna kuulostaa tautologialta, mutta ero on merkittävä, etenkin psykologisesti.

Patricia Piccinini, Turvapaikka (yksityiskohta), 2018.

Kanadalaiset psykologian tutkijat (Costello ja Hodson, 2010, 2012) ovat koeasetelmissaan tutkineet, millaisia vaikutuksia on sillä, että ihmistä muistutetaan (tieteellisen artikkelin muodossa) eläinten ihmismäisyydestä ja vastaavasti ihmisten eläimellisyydestä. Ensimmäisessä asetelmassa eläimet ikään kuin nostetaan ihmisten tasolle ja jälkimmäisessä ihmiset tietyllä tavalla alennetaan eläimiksi.

Koehenkilöiden muistuttaminen siitä, että eläimet ovat ihmisenkaltaisia, sai koehenkilöt tekstin lukemisen jälkeen näkemään myös oman sosiaalisen ryhmänsä ulkopuoliset ryhmät, kuten esimerkiksi maahanmuuttajat, ”ihmisempinä” sekä tuntemaan aikaisempaa enemmän empatiaa heitä kohtaan. Sama muistutus eläinten ihmismäisyydestä sai koehenkilöt myös olemaan valmiimpia toimimaan esimerkiksi maahanmuuttajien puolesta. Mutta ihmisten muistuttaminen siitä, miten eläinmäisiä ihmiset ovat, ei toiminut lainkaan samoin.

Tutkimukset pohjaavat teorialle siitä, että ennakkoluulomme muita ihmisryhmiä kohtaan itse asiassa kumpuavat ihminen-eläin-erottelusta, tavastamme nähdä ihmiset ylivertaisina eläimiin nähden. Ja kun jotakin ihmisryhmää epäinhimillistetään, samalla pyritään myös oikeuttamaan, että ryhmää voidaan kohdella kuten eläintä, useimmiten huonosti.

Mutta entä kun liikutaan toiseen suuntaan, tulevaisuuteen ja robotteihin? Millaiseen ajatteluun ihmisyydestä kutsuu näyttelyssä oleva ihmisennäköisen robotin muotokuva?

Maija Tammi: Yksi heistä on ihminen #1, Erica, 2017, kehystetty arkistokelpoinen mustesuihketuloste, 60 x 65 cm.

Androidiin verrattuna ihminen näyttäytyy eläimenä, tuntevana biologisena olentona, joka on lihaa ja verta. Ihmisennäköisen robotti on ylivertainen kulttuuriolento siinä missä ihminen on geenejään toteuttava eläin. Kumpuaako pelkomme yleistä tekoälyä ja robotteja kohtaan samasta ihminen-eläin-jaottelusta? Siitä, ettemme haluaisi olla itse eläimen osassa?

Ihminen-eläin-suhde on monimutkainen, monisäikeinen ja muutoksessa, mutta ehkä se myös ohjaa suhtautumistamme tulevaisuuden entiteetteihin.

Kuten Bruno Latour muistuttaa Mary Shelleyn Frankensteinia käsittelevässä tekstissään, että ”syntimme ei ole se, että loimme teknologiat, vaan että epäonnistuimme niiden rakastamisessa ja huolenpidossa.” Latour tuo esiin, että tohtori Frankensteinin rikos ei ollut olennon luominen vaan sen jättäminen oman onnensa nojaan.

Palataan vielä Piccininiin teokseen ja androidin muotokuvaan, ja siihen mistä ne lopulta katsojaa muistuttavat: ihmisen alkukantaisuudesta, eläinten ihmismäisyydestä vai teknologian mahdollisuuksista tai vaaroista? Taiteen tulkinta on avointa ja kokijasta riippuvaa, mutta tiedämme myös että ihminen on taipuvainen ”löytämään” tietoa, joka tukee jo hänen olemassa olevia näkemyksiään ja uskomuksiaan.

Teksti: Maija Tammi

Kirjoittaja on taiteilija ja taiteen tohtori. Tammen muotokuvateossarja Yksi heistä on ihminen on osa Oulun taidemuseon SUPERNATURAL-näyttelyä.

Lähteet:

Gordon Hodson: ”The Human-Animal Divide and Prejudices Against Humans” in Psychology Today, June 19, 2012

Bruno Latour: ‘Love Your Monsters’ in The Breakthrough Journal Spring 2012

X

Arkisto

lokakuu 2023

syyskuu 2023

huhtikuu 2023

maaliskuu 2023

helmikuu 2023

tammikuu 2023

joulukuu 2022

marraskuu 2022

lokakuu 2022

syyskuu 2022

elokuu 2022

heinäkuu 2022

kesäkuu 2022

huhtikuu 2022

maaliskuu 2022

helmikuu 2022

tammikuu 2022

joulukuu 2021

marraskuu 2021

lokakuu 2021

syyskuu 2021

kesäkuu 2021

toukokuu 2021

huhtikuu 2021

maaliskuu 2021

helmikuu 2021

tammikuu 2021

joulukuu 2020

marraskuu 2020

lokakuu 2020

syyskuu 2020

elokuu 2020

kesäkuu 2020

toukokuu 2020

maaliskuu 2020

helmikuu 2020

joulukuu 2019

marraskuu 2019

lokakuu 2019

syyskuu 2019

elokuu 2019

kesäkuu 2019

huhtikuu 2019

maaliskuu 2019

helmikuu 2019

tammikuu 2019

joulukuu 2018

lokakuu 2018

syyskuu 2018

maaliskuu 2018

helmikuu 2018

tammikuu 2018

joulukuu 2017

marraskuu 2017

elokuu 2017

huhtikuu 2017

maaliskuu 2017

tammikuu 2017

joulukuu 2016

lokakuu 2016

elokuu 2016

toukokuu 2016

huhtikuu 2016

maaliskuu 2016

helmikuu 2016

tammikuu 2016

joulukuu 2015

marraskuu 2015

lokakuu 2015

syyskuu 2015

elokuu 2015

kesäkuu 2015

toukokuu 2015

huhtikuu 2015

maaliskuu 2015

helmikuu 2015

tammikuu 2015

joulukuu 2014

marraskuu 2014

lokakuu 2014

syyskuu 2014

elokuu 2014

heinäkuu 2014

kesäkuu 2014

toukokuu 2014

huhtikuu 2014

X

Tänään Luupissa

10.12.2023