Oulu
Arkisto
Luuppi / Blogi
8.9.2021 klo 13:52 Luupin viestintä

Ainolan rakennus puhuttaa jälleen

Pohjois-Pohjanmaan museo on yksi Suomen vanhimmista kulttuurihistoriallisista museoista, tänä vuonna 125-vuotias. Se sijaitsee Ainolana tunnetussa museorakennuksessa, jonka rakentamisesta tulee syksyllä kuluneeksi 90-vuotta.

Hupisaarten kaupunginpuisto ja Ainola-rakennus sisältyvät Oulujoen suistoalueen historialliseen kokonaisuuteen, joka kuuluu Museoviraston valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Tämä ainutlaatuinen alue pitää sisällään muun muassa historiallisissa rakennuksissa sijaitsevat kaksi kulttuurilaitosta ja tiedekeskuksen. Ainola on näistä rakennuksista ainoa, joka on alun perin suunniteltu ja rakennettu juuri sivistys- ja kulttuurilaitoksia varten.

Ainolan kohtalo on mietityttänyt kaupungissa ennenkin. Alun perin museo sijaitsi, yhdessä kirjaston kanssa, kaupungin vuonna 1910 lahjoituksena saamassa Ainolan huvilassa. Rakennus tuhoutui tulipalossa 9.7.1929. Selvitysten jälkeen päädyttiin kunnostamisen sijasta rakentamaan paikalle uusi, kivinen, kirjasto-, museo- ja arkistorakennus. Kaupunginvaltuusto päätti nimetä sen Ainolaksi lahjoittajien muistoksi. Kohteen rakentaminen kerralla valmiiksi onnistui kaupungin muiden rakennushankkeiden lykkäämisen, lainojen ja palovakuutuksen avulla. Nykyinen Ainola otettiin käyttöön 7.11.1931.

Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelmat ja museotoiminta kokivat kovia myös viime sotien aikaan. Talvisodassa Ainolan kolmanteen kerrokseen osui useampi palopommi, ja juuri tässä kerroksessa museon tilat sijaitsivat. Rakennuksen viereen osui myös räjähdyspommi. Palopommien aiheuttama tulipalo vei suurimman osan silloisen yli 4 000 esineen kokoelmasta. Jäljelle jäi noin puolentoistatuhatta esinettä, jotka oli ehditty siirtää Muhokselle turvaan. Ainolan katto ja välipohja vaurioituivat purettavaan kuntoon. Lisäksi muun muassa museokerroksen sisätilojen rakenteet kärsivät laajoja vahinkoja. Kaiken kaikkiaan rakennuksesta meni lähes kaksisataa ikkunaa rikki.

Suuresta tuhosta ja sotarasituksista huolimatta, Oulun kaupunki kunnosti Ainolan julkisivut kuntoon heti talvisodan päätyttyä. Tuolloin museota ylläpitävällä Pohjois-Pohjanmaan Museoyhdistys ry:llä oli kuitenkin vielä kova työ edessään: tulipalon jälkeiset työt kokoelmien suhteen, uusien esineiden keräystoiminnan polkaiseminen käyntiin ja museotoiminnan uudelleen järjestelyt Ainolassa. Näyttelytoimintaa hankaloitti jatkosota, jonka takia kaikkia esineitä ei vielä siirretty Ainolaan. Lisäksi museolta yllättäen vietiin pari näyttelytilaa, sillä kaupunki oli vuokrannut ne tuberkuloosihuoltolalle vuoteen 1949 asti.

Kirjaston poismuuton varmistuttua kaupunki ryhtyi selvittämään rakennuksen tulevaa käyttöä ja peruskorjaustarpeita. Vuonna 1979 tilattiin Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen Rakennuslaboratoriosta Ainola rakennusta koskeva tutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää Ainolan soveltuvuus museokäyttöön ja rakennuksen peruskorjaustarve. Tämän jälkeen laadittiin museon tarveselvitys, jonka mukaan Pohjois-Pohjanmaan museon tilantarve oli noin 4500–4700 huoneneliötä. Tarveselvityksen lähtökohtana oli museon nostaminen alueelliseksi keskusmuseoksi sekä tiloiltaan että henkilöstöltään.

Kaupungin suunnitteluosasto tutki toimintavaihtoehtoina Ainolan peruskorjaamisen kokonaan maakuntamuseon käyttöön, toisena vaihtoehtona maakuntamuseon ja taidemuseon yhteisiä uusia tiloja ja kolmantena uuden erillisen museorakennuksen rakentamista Pohjois-Pohjanmaan museolle. Suunnitteluosasto suositteli kaupunginhallitukselle ensimmäistä vaihtoehtoa, joka oli vertailussa laskettu halvimmaksi.

Helmikuussa 1982 asetettiin työryhmä suunnittelemaan rakennuksen muuttamista kokonaan maakuntamuseon käyttöön. Hankeryhmässä, museolautakunnassa ja kaupungilla yleensäkin käytiin vilkasta keskustelua rakennuksen soveltuvuudesta maakuntamuseoksi. Taustalla oli erityisesti museolautakunnan toive Pikisaareen rakennettavasta maakuntamuseon ja taidemuseon yhteisestä uudisrakennuksesta, johon mahtuisivat kaikki museon tarvitsemat tilat. Ainola sinänsä soveltui sekä sijainniltaan että tiloiltaan aiottuun käyttöön, mutta ongelmaksi koettiin se, että Ainolaan ei voitu sijoittaa museon varasto-, konservointi- ja valokuvaustiloja eikä rakennuksen yhteyteen ollut mahdollista tehdä uudisrakennusta, ja pysäköintitilojen järjestäminen puistoalueella olevalle rakennukselle oli hankalaa. Ainola oli todettu jo tuohon mennessä kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittäväksi säilytettäväksi rakennukseksi. Rakennus oli myös säilynyt hyvin lähellä alkuperäistä asuaan.

Nyt syyskuussa 2021 olemme jälleen näiden samojen kysymysten äärellä, kun suunnittelemme Ainolan remonttia tai vaihtoehtoisesti uudisrakentamista Tietomaan viereen, jonne museon näyttelyt sijoittuisivat. Ainola rakennuksena ei ole katoamassa kummassakaan vaihtoehdossa, mutta sen omistajuus voi vaihtua ja samalla toki käyttötarkoitus. Samoin säilyy museon näyttelytoiminta ja siten kokoelmat tuodaan yleisön nähtäville jatkossakin.

Modernin näyttelytoiminnan kannalta uudet tilat ovat aina hieno mahdollisuus. Viiden metrin huonekorkeus, isot lattiapinta-alat ja muunneltavat seinäratkaisut tarjoavat loistavat mahdollisuudet monipuoliseen näyttelytoimintaan tuleviksi vuosikymmeniksi. Toisaalta vaakakupissa painaa Ainolan historia ja etenkin sen käyttö museotoiminnassa. Peruskorjauksen jälkeen sielläkin on huomattavasti nykyistä paremmat mahdollisuudet näyttelytoiminnalle, mutta tilajakoa ei pysty muuttamaan ja lisätilaa ei ole saatavilla.

Huomioitava on myös talous, mihin kaupungin rahat riittävät. Investointi sinällään on kallis, mutta käyttötalous 25 vuoden aikajaksolla pitää myös ottaa huomioon. Uudet päättäjät eivät ole helpon paikan edessä. Näyttelytoiminnan kannalta molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia, tärkeintä on tietää, missä näyttelytoimintaa järjestetään ja siksi asialla on jo kova kiire.

Lähde: Teija Ylimartimo: Ainola – Museorakennuksen rakennushistoriaselvitys 2014.

Museo- ja tiedekeskus Luupin johtaja Jonna Tamminen

X

Arkisto

lokakuu 2023

syyskuu 2023

huhtikuu 2023

maaliskuu 2023

helmikuu 2023

tammikuu 2023

joulukuu 2022

marraskuu 2022

lokakuu 2022

syyskuu 2022

elokuu 2022

heinäkuu 2022

kesäkuu 2022

huhtikuu 2022

maaliskuu 2022

helmikuu 2022

tammikuu 2022

joulukuu 2021

marraskuu 2021

lokakuu 2021

syyskuu 2021

kesäkuu 2021

toukokuu 2021

huhtikuu 2021

maaliskuu 2021

helmikuu 2021

tammikuu 2021

joulukuu 2020

marraskuu 2020

lokakuu 2020

syyskuu 2020

elokuu 2020

kesäkuu 2020

toukokuu 2020

maaliskuu 2020

helmikuu 2020

joulukuu 2019

marraskuu 2019

lokakuu 2019

syyskuu 2019

elokuu 2019

kesäkuu 2019

huhtikuu 2019

maaliskuu 2019

helmikuu 2019

tammikuu 2019

joulukuu 2018

lokakuu 2018

syyskuu 2018

maaliskuu 2018

helmikuu 2018

tammikuu 2018

joulukuu 2017

marraskuu 2017

elokuu 2017

huhtikuu 2017

maaliskuu 2017

tammikuu 2017

joulukuu 2016

lokakuu 2016

elokuu 2016

toukokuu 2016

huhtikuu 2016

maaliskuu 2016

helmikuu 2016

tammikuu 2016

joulukuu 2015

marraskuu 2015

lokakuu 2015

syyskuu 2015

elokuu 2015

kesäkuu 2015

toukokuu 2015

huhtikuu 2015

maaliskuu 2015

helmikuu 2015

tammikuu 2015

joulukuu 2014

marraskuu 2014

lokakuu 2014

syyskuu 2014

elokuu 2014

heinäkuu 2014

kesäkuu 2014

toukokuu 2014

huhtikuu 2014

X

Tänään Luupissa

28.2.2024