Oulu
Arkisto
Luuppi / Blogi
21.6.2021 klo 9:12 Luupin viestintä

Kohti Lumipalloefektiä: vierailua taiteilijoiden työhuoneilla

Marraskuun lopulla Oulun taidemuseossa avautuu pohjoista nykytaidetta esittelevä Lumipalloefekti, jossa mukana olevien taiteilijoiden tekemistä yhdistää tutkiva ote. Näyttelyprosessi käynnistyi syksyllä 2020 järjestetyn avoimen haun kautta ja alkuvuodesta 2021 näyttelyn taiteilija- ja teosvalinnat teki kutsuttu kuraattori Pauliina Leikas. Mukana on kuusi taiteilijaa Markku Heikkilä (s. 1959, Rovaniemi), Riikka Keränen (s. 1984, Ristijärvi), Sanna Krook (s. 1976, Oulu), Kirsti Muinonen (s. 1943, Oulu), Johanna Pöykkö (s. 1977, Oulu), Eija Ranta (s. 1980, Hailuoto) sekä taiteilijapari Raisa Raekallio (s.1978, Kittilä) ja Misha Del Val (s. 1979, Kittilä).

Kevään aikana näyttelyn työryhmä on tavannut toisiaan etätapaamisissa videopuheluiden välityksellä, sekä paikan päällä taidemuseolla näyttelytiloihin tutustuen yhdessä museomestareiden kanssa. Taiteilijat ovat tahoillaan valmistautuneet näyttelyyn ja museolle näkymiä näihin prosesseihin ovat tarjonneet työhuonekäynnit.

Kuraattori Pauliina Leikkaan rinnalla näyttelyn koordinoinnista vastaa vastuumuseotutkija eli minä Selina Väliheikki. Kevään aikana tutustuin näyttelyn taiteilijoiden työskentelyyn työhuonekäyntien merkeissä. Koronakevään ja pitkien etäisyyksien vuoksi osa työhuonetapaamisista toteutettiin videopuheluiden välityksellä ja osa paikan päällä, taiteilijoiden työskentelytiloissa tai kodeissa.

Taiteilija Johanna Pöykkö työpöytänsä ääressä

Taiteilija Johanna Pöykkö työpöytänsä ääressä Oulun Maikkulassa.

Näyttelyyn valmistauduttaessa työhuonetapaamiset ovat tärkeitä ajatusten vaihdon ja keskustelun tapahtumia: kahdenkeskisissä tapaamisissa on aikaa syventyä taiteilijan tekemisen prosessiin, työskentelytapaan ja ajatuksiin tekemisen taustalla sekä rinnalla. On mahdollista avata, millaista teoskokonaisuutta suunnittelee näyttelyyn, pohtia sen esittämisen tapoja sekä keskustella mahdollisista työskentelyn solmukohdista.

Jokaisella taiteilijalla on oma työskentelytapansa, joillakin prosessi vaatii yksinäisyyttä, keskittymistä ja omaa rauhaa, toisilla prosessi on lähtökohtaisesti sosiaalinen ja keskusteleva. Jotkut valmistautuvat luonnostelemalla ja tekemällä materiaalikokeiluita, toisten prosessi puolestaan vaatii intuitiolle antautumista, pysähtymistä ja kuuntelemista. Lumipalloefekti-näyttelyn taiteilijoista suurimmalla osalla on työhuone tai työhuoneen kaltainen paikka, jossa he työskentelevät. Osalla työhuone sijaitsee kodin yhteydessä. Parin taiteilijan teokset syntyvät luonnossa, jolloin työskentelypaikaksi on valikoitunut kiinnostusta ja inspiraatiota herättänyt luontokohde. Työskentelypaikasta haetaan työrauhaa ja mahdollisuutta keskittymiseen.

Näyttelyssä mukana olevia taiteilijoita yhdistää tutkiva ote taiteen tekemiseen. Mukana on erilaisia taiteen medioita maalaustaiteesta valokuvaan ja veistosta koreografiaan. On ollut erittäin kiinnostavaa oppia, millaiset asiat synnyttävät ja ohjaavat taiteellista tekemistä juuri tällä työryhmällä: tutun ja tavallisen uudelleen katsominen, pahkan muoto, mikroskooppiset eliömaailmat, kehokokemuksen näkyväksi tekeminen, muistikuva pyykkitelineen alla pötköttelystä, miljardien vuosien kerrokset kiviaineessa, kosmisuus ja vuodenaikojen valo.

Työhuonetapaamisissa käytyjen keskustelujen pohjalta tapahtuu kahdensuuntaista liikettä, joka edesauttaa näyttelyn syntymistä: kuva taiteilijan tekijyydestä tarkentuu ja samalla koko näyttelyn kokonaisuus alkaa hahmottua selvemmin. Tapaamisten jälkeen taiteilijat jatkavat työskentelyään kohti näyttelyä ja minä puolestani alan luonnostella näyttelyyn tulevaa tekstimateriaalia. Syksyn aikana näyttelysuunnitelmaa hiotaan ja teosten valmistuessa niiden konkreettiset ripustusratkaisut tarkentuvat. Keskustelut jatkuvat työhuoneilla ja niiden ulkopuolella. Marraskuun lopussa, näyttelyn avautuessa keskustelut vaihtavat paikkaa ja yhä useamman on mahdollisuus ottaa niihin osaa, kohdatessaan teokset Lumipalloefekti-näyttelyssä.

Lumipalloefekti on pohjoissuomalaista nykytaidetta esittelevä näyttely, jonka taiteilijat valitaan avoimen haun kautta ja jonka valinnoista vastaa kutsuttu kuraattori. Aluenäyttelyä ovat järjestäneet vuorollaan vuodesta 2012 lähtien Oulun, Rovaniemen, Kemin ja Aineen taidemuseo. Näyttely on nähtävissä Oulun taidemuseon ensimmäisessä kerroksessa 27.11.202130.1.2022. Näyttelyohjelma pitää sisällään opastettuja kierroksia, sekä taidemuseon nettisivuilla olevan aineiston, joka avaa jokaisen mukana olevan taiteilijan tekemisen tapoja ja prosesseja.

Teksti ja kuvat: Selina Väliheikki, vastuumuseotutkija

X

Arkisto

lokakuu 2023

syyskuu 2023

huhtikuu 2023

maaliskuu 2023

helmikuu 2023

tammikuu 2023

joulukuu 2022

marraskuu 2022

lokakuu 2022

syyskuu 2022

elokuu 2022

heinäkuu 2022

kesäkuu 2022

huhtikuu 2022

maaliskuu 2022

helmikuu 2022

tammikuu 2022

joulukuu 2021

marraskuu 2021

lokakuu 2021

syyskuu 2021

kesäkuu 2021

toukokuu 2021

huhtikuu 2021

maaliskuu 2021

helmikuu 2021

tammikuu 2021

joulukuu 2020

marraskuu 2020

lokakuu 2020

syyskuu 2020

elokuu 2020

kesäkuu 2020

toukokuu 2020

maaliskuu 2020

helmikuu 2020

joulukuu 2019

marraskuu 2019

lokakuu 2019

syyskuu 2019

elokuu 2019

kesäkuu 2019

huhtikuu 2019

maaliskuu 2019

helmikuu 2019

tammikuu 2019

joulukuu 2018

lokakuu 2018

syyskuu 2018

maaliskuu 2018

helmikuu 2018

tammikuu 2018

joulukuu 2017

marraskuu 2017

elokuu 2017

huhtikuu 2017

maaliskuu 2017

tammikuu 2017

joulukuu 2016

lokakuu 2016

elokuu 2016

toukokuu 2016

huhtikuu 2016

maaliskuu 2016

helmikuu 2016

tammikuu 2016

joulukuu 2015

marraskuu 2015

lokakuu 2015

syyskuu 2015

elokuu 2015

kesäkuu 2015

toukokuu 2015

huhtikuu 2015

maaliskuu 2015

helmikuu 2015

tammikuu 2015

joulukuu 2014

marraskuu 2014

lokakuu 2014

syyskuu 2014

elokuu 2014

heinäkuu 2014

kesäkuu 2014

toukokuu 2014

huhtikuu 2014

X

Tänään Luupissa

27.2.2024