Oulu
Arkisto
Luuppi / Blogi
8.3.2021 klo 11:04 Luupin viestintä

Poikkea polulle! – ulkoilua ja koronaturvallista taidetarkkailua

Pyrimme Oulun taidemuseolla palvelemaan asiakkaitamme ja lisäämään saavutettavuuttamme yhä uusin keinoin ja näin korona-aikana myös digitaalisesti sekä verkkosisältöjen avulla. Taidekasvatustiimillä on jo pitkään ollut suunnitelmissa taidepolun luominen ulkotiloihin ja geokätköilyn nivominen julkisiin veistoksiin. Näillä saavutetaan erilaisia kohderyhmiä ja mahdollistetaan teoksiin tutustuminen myös avoinnaoloaikojen ulkopuolella. 

Marraskuussa 2020 saimme vieraiksemme kolme kuvataidekasvatuksen opiskelijaa Lapin yliopistosta taidemuseo- ja näyttelypedagogiikan kurssilta ja esittelimme heille lukuisia mahdollisuuksia toteuttaa harjoittelunsa Oulun taidemuseossa. Kurssilla he olivat jo tutustuneet taidemuseoiden toimintaan vierailemalla näyttelyissä, tarkastelemalla teosten ripustusta, syventymällä museopedagogiikkaan ja OPS:iin, sekä tekemällä omia podcasteja taidemuseoista ja niihin liittyvästä toiminnasta.  

Tapaamisessa pohdimme millaisia mahdollisuuksia taidepajan toteuttamiseen pandemia-aikana olisi. Vielä tuolloin elättelimme toiveita siitä, että esimerkiksi joulun alla voisimme toteuttaa perheille jouluteemaisia taidepajoja rajatuilla kävijämäärillä. Toisin kuitenkin kävi, joulu meni ja pandemia pitää meitä yhä otteessaan. Eletään siis poikkeuksellisia aikoja. Harjoittelijoiden olisi ollut mielenkiintoista saada kokemus siitä, millaista työ taidemuseoissa on ja osallistua pajaohjaukseen. Kuitenkin meille saapuvien ryhmien kontaktien minimoimiseksi vain oma henkilökuntamme ohjasi koululaispajoja ja Taidetestaajia muutoin suljetussa museossa. 

Päätimme varmuuden vuoksi keskittyä harjoittelussa toimintoihin, jotka levittäytyisivät taidemuseon seinien ulkopuolelle. Hetken pohdittuaan yksi opiskelijoista, Jenni Määttä, otti haasteekseen esittelemämme taidepolun toteuttamisen CityNomadi-sovelluksella. Kyseinen sovellus valikoitui käyttöömme, koska Oulun kaupungilla on siihen lisenssi ja se on osoittautunut suhteellisen helppokäyttöiseksi. Jennille Oulu on rakas kaupunki, jossa hän on asunut jo melkein 10 vuotta ja hän puhkuu ylpeyttä Oulusta ja oululaisuudesta. Taidemuseossa meidän lähtökohtamme oli luoda toiminnallinen, osallistujaa aktivoiva kierros, jossa nippelitiedon sijaan pyritään herättämään osallistujan omaa ajattelua ja toimintaa suhteessa veistoksiin.  

Alusta alkaen projektissa oli tiiviisti mukana myös kokoelma-amanuenssimme Katariina Kemppainen. Hänen avullaan Jenni tutustui Oulun taidemuseon julkisten taideteosten sekä prosenttitaideteosten kokoelmaan.

Julkista taidetta hankitaan vuosittain Oulun kaupungin alueelle ja toimitiloihin eri rakennus-, peruskorjaus- ja kaavoitushankkeiden puitteissa. Kuvataidehankinnat suunnitellaan ja päätetään moniammatillisissa työryhmissä, joihin osallistuvat taidemuseon sekä rakennus- ja ympäristöalan asiantuntijat. Taiteilijavalinnat tehdään aina kohteittain harkitusti, ja niiden pyrkimyksenä on parantaa arkisen ympäristön viihtyisyyttä ja elämyksellisyyttä. Joskus taiteella halutaan myös herättää kysymyksiä ja ihmetystä sekä haastaa tarkastelemaan todellisuutta uudesta näkökulmasta. 

Tavoitteenamme oli, että reitti kulkisi ohi taidemuseon, halki upean Ainolan puiston sekä kävisi Oulun torilla ja Rotuaarilla. Halusimme reitin olevan helppokulkuinen rengasreitti ja sen varrella olevien teosten mahdollisimman monenlaisia. Apunamme projektissa oli lisäksi valokuvaajamme Mika Friman, joka toiveiden mukaan kävi tuottamassa valokuvia ja drone-videokuvaa tarpeisiimme. 

Kehittely ja karsinta jalosti tehtäviä ja jokaiselle veistokselle saatiin aikaiseksi omanlaisensa osio monivalintatehtävistä valokuvaukseen. Tavoitteenamme oli myös lisätä tietoutta taidemuseon toiminnasta sekä prosenttitaiteen ja julkisten veistosten merkityksestä kaupunkimaisemassa. 

Julkisessa tilassa taideteos voi toimia nähtävyytenä, somisteena tai kohtaamispaikkana eri tilanteissa, eri ihmisille. Taiteen myötävaikutuksesta ympäristö ja tila koetaan erityiseksi ja yleensä viihtyisäksi. Kun kokemus kaupunkialueesta on hyvä ja myönteinen, siitä halutaan pitää huolta ja kantaa vastuuta. Tämä kokonaisuudessaan lisää myös yhteisöllistä turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Alueellisesti omintakeisten taideteosten ja kiintopisteiden tuttuus ja tunnistettavuus vahvistavat kaupunkilaisten identiteettiä sekä paikan elämyksellistä kokemista henkilökohtaisella tasolla.

Teosten sekaan saatiin myös muutama oululainen kulttimaineen saavuttanut teos, kuten Paska kaupunni -graffiti ja niin kutsuttu Rotuaarin pallo (Keskusaukion Kaivohuone), vaikka teokset eivät Oulun taidemuseon kokoelmiin kuulukaan.  

Kehittelyn lomassa on tehty useita testikierroksia ja hiottu veistosten sijaintitietoja sekä testattu alustan antamia mahdollisuuksia polun kiertämisen suhteen. Tarkoituksena on, että taidepolku palvelee niin perheitä kuin koululuokkiakin sekä turisteja heidän viettäessään aikaa Oulun keskustan alueella. Halusimme erityisesti kiinnittää huomiota siihen, ettei polusta tulisi informaatiotäyteinen ja raskaslukuinen. Kustakin teoksesta kerrottavat tiedot on rajattu maksimissaan kolmeen tai neljään lauseeseen. Lisäksi polku sisältää tietovisoja, videoteoksia, tanssia, valokuvia, kävijöiden kuvia ja eettisiin tekoihin ohjaavia toiminnallisia osuuksia. Reitti koostuu 18 teoksesta ja se on pituudeltaan noin 4,5 kilometriä, joten aikaa sen kiertämiseen tulee varata reilu tunti. On myös mahdollista tutkailla vain osaa kierroksen veistoksista ja tutustua niihin vähän kerrallaan. 

Hektisessä nykyajassa kaikenlainen pysähtyminen millaisen taidemuodon äärelle tahansa, tekee meistä jokaiselle hyvää. Arjessa ei välttämättä tule hiljennyttyä miettimään omaa ympäristöämme tai julkista taidetta, ellei sille tietoisesti ota aikaa. Taiteella on tapana avata keskusteluja ja tässä tapauksessa se antaa mahdollisuuden myös liikuntaan, hauskaan yhdessä oloon tai itsekseen rauhoittumiseen. Poikkea polulle! 

 Tutustu reittiin.

Jenni Määttä, kuvataidekasvatuksen opiskelija, Lapin Yliopisto
Laura Lampinen, museolehtori, Oulun taidemuseo
Katariina Kemppainen, kokoelma-amanuenssi, Oulun taidemuseo 

X

Arkisto

syyskuu 2023

huhtikuu 2023

maaliskuu 2023

helmikuu 2023

tammikuu 2023

joulukuu 2022

marraskuu 2022

lokakuu 2022

syyskuu 2022

elokuu 2022

heinäkuu 2022

kesäkuu 2022

huhtikuu 2022

maaliskuu 2022

helmikuu 2022

tammikuu 2022

joulukuu 2021

marraskuu 2021

lokakuu 2021

syyskuu 2021

kesäkuu 2021

toukokuu 2021

huhtikuu 2021

maaliskuu 2021

helmikuu 2021

tammikuu 2021

joulukuu 2020

marraskuu 2020

lokakuu 2020

syyskuu 2020

elokuu 2020

kesäkuu 2020

toukokuu 2020

maaliskuu 2020

helmikuu 2020

joulukuu 2019

marraskuu 2019

lokakuu 2019

syyskuu 2019

elokuu 2019

kesäkuu 2019

huhtikuu 2019

maaliskuu 2019

helmikuu 2019

tammikuu 2019

joulukuu 2018

lokakuu 2018

syyskuu 2018

maaliskuu 2018

helmikuu 2018

tammikuu 2018

joulukuu 2017

marraskuu 2017

elokuu 2017

huhtikuu 2017

maaliskuu 2017

tammikuu 2017

joulukuu 2016

lokakuu 2016

elokuu 2016

toukokuu 2016

huhtikuu 2016

maaliskuu 2016

helmikuu 2016

tammikuu 2016

joulukuu 2015

marraskuu 2015

lokakuu 2015

syyskuu 2015

elokuu 2015

kesäkuu 2015

toukokuu 2015

huhtikuu 2015

maaliskuu 2015

helmikuu 2015

tammikuu 2015

joulukuu 2014

marraskuu 2014

lokakuu 2014

syyskuu 2014

elokuu 2014

heinäkuu 2014

kesäkuu 2014

toukokuu 2014

huhtikuu 2014

X

Tänään Luupissa

22.9.2023