Oulu
Arkisto
Luuppi / Blogi
24.2.2021 klo 14:21 Luupin viestintä

Äänimaisemia Rento meininki -näyttelyyn

Syksyllä 2020 käynnistyi Ylikiimingin koulussa ensimmäistä kertaa musiikin, äidinkielen ja kuvataiteen soveltava kurssi. Tämän valinnaiskurssin tavoitteena on tutustuttaa oppilaita mielenkiintoisiin taide- ja kulttuuri-ilmiöihin. Oppilaat saavat mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta sekä osallistua kulttuuriperinnön ylläpitoon ja uudistamiseen. Kurssin tavoitteena on lähestyä taiteellista ilmaisua kokonaisvaltaisesti ja kokemuksellisesti eri oppiaineista käsin. Työskentelyn lähtökohtina voivat olla valmiit taideteokset (esim. elokuvat, draamat) tai kurssilla voidaan luoda omia monitaiteellisia tuotoksia. Ydinajatus tässä oppiaineessa on, että oppilaat voivat keskittyä tiettyyn heitä kiinnostavaan työskentelyn osa-alueeseen ja yhdessä ryhmä luo jonkin isomman kokonaisuuden.

Syksy aloitettiin yhden-kahden oppitunnin mittaisilla harjoitustöillä, joissa yhdistettiin kuvaa, ääntä ja kirjallista tuottamista. Ylikiimingin koulussa on jo aikaisemmin toteutettu kuvataiteen ja musiikin valinnaisaineet yhdistäviä projekteja. Tästä kokemuksesta nousi ajatus laajentaa opetusta koulun ulkopuolelle taidemuseoon. Rento meininki -näyttelyn naivistiset teokset osoittautuivat juuri sopiviksi. Niistä oli helppo inspiroitua säveltämään.

On täysin sattumaa, että Oulun taidekoululla on vastaavanlainen projekti, jossa hekin ovat hakeneet inspiraatiota taidemuseon näyttelystä. Myös taidekoulun ajatus on ollut laajentaa näyttelyssä kävijän kokemusta käyttämällä lisättyä todellisuutta ja mobiiliteknologiaa. Tämä sattuma selkeytti yhteistyötämme taidemuseon kanssa. Lisätyn todellisuuden palveluksi oli jo valittu Zappar, jolla taidekoulun virtuaalisisällöt oli tuotu osaksi näyttelyä.

Kävimme oppilaiden kanssa tutustumassa näyttelyn teoksiin 17. marraskuuta. Oppilaat tekivät muistiinpanoja ideoista ja tunnelmista, joita teokset herättivät. Koululla oppilaat esittivät ryhmälle kuvan teoksesta ja siihen liittyvän idean. Yhdessä ryhmä valitsi, kenen valitsemasta kuvasta ja ideasta aloitetaan. Sävellyksistä kolme äänitettiin yhdessä. Käytimme tietokonetta ja Garageband-äänitysohjelmaa. Kun osa soitti, muutamat oppilaista harjoittelivat studiotyöskentelyn perusteita vastaamalla äänittämisestä. Yhden sävellyksistä teki Lotta Siltakoski itsenäisesti käyttäen iPadin Garageband-appia.

Kolmen sävellyksen jälkeen todettiin, että tunnelmaa kuvaavien kappaleiden rinnalle tarvitaan jotakin, missä olisi sointukierto. Tämä sävellys poikkeaa muista sävellyksistä myös siksi, että se liittyy kahteen näyttelyn maalaukseen Vanha Tseremissi ja Tseremissin taikayö, sitoen nämä yhdeksi tarinaksi. Sävellyksessä luodaan musiikin keinoin mielikuva velhojen juhlasta, mikä tapahtuu maalausten välillä. Joulun jälkeen sävellykset oli miksattu ja valmiina Zappariin lataamiseksi.

Valinnaiskurssin oppilaat ovat: Emma Hentilä, Reetta Jokikokko, Neea Lehto, Ville Muhola, Niko Mänty, Minea Nikula, Rebekka Nikula, Krista Parkkinen, Lotta Siltakoski, Miika Väänänen.

Tätä tekstiä kirjoittaessa odotan, että taidemuseo jälleen aukeaa yleisölle ja oppilaiden sävellykset tulisivat kuulluksi.

Teksti ja kuvat: Sebastian Jeker, Ylikiimingin koulun musiikinopettaja

X

Arkisto

lokakuu 2023

syyskuu 2023

huhtikuu 2023

maaliskuu 2023

helmikuu 2023

tammikuu 2023

joulukuu 2022

marraskuu 2022

lokakuu 2022

syyskuu 2022

elokuu 2022

heinäkuu 2022

kesäkuu 2022

huhtikuu 2022

maaliskuu 2022

helmikuu 2022

tammikuu 2022

joulukuu 2021

marraskuu 2021

lokakuu 2021

syyskuu 2021

kesäkuu 2021

toukokuu 2021

huhtikuu 2021

maaliskuu 2021

helmikuu 2021

tammikuu 2021

joulukuu 2020

marraskuu 2020

lokakuu 2020

syyskuu 2020

elokuu 2020

kesäkuu 2020

toukokuu 2020

maaliskuu 2020

helmikuu 2020

joulukuu 2019

marraskuu 2019

lokakuu 2019

syyskuu 2019

elokuu 2019

kesäkuu 2019

huhtikuu 2019

maaliskuu 2019

helmikuu 2019

tammikuu 2019

joulukuu 2018

lokakuu 2018

syyskuu 2018

maaliskuu 2018

helmikuu 2018

tammikuu 2018

joulukuu 2017

marraskuu 2017

elokuu 2017

huhtikuu 2017

maaliskuu 2017

tammikuu 2017

joulukuu 2016

lokakuu 2016

elokuu 2016

toukokuu 2016

huhtikuu 2016

maaliskuu 2016

helmikuu 2016

tammikuu 2016

joulukuu 2015

marraskuu 2015

lokakuu 2015

syyskuu 2015

elokuu 2015

kesäkuu 2015

toukokuu 2015

huhtikuu 2015

maaliskuu 2015

helmikuu 2015

tammikuu 2015

joulukuu 2014

marraskuu 2014

lokakuu 2014

syyskuu 2014

elokuu 2014

heinäkuu 2014

kesäkuu 2014

toukokuu 2014

huhtikuu 2014

X

Tänään Luupissa

10.12.2023