Oulu
Arkisto
Luuppi / Blogi
12.3.2020 klo 10:47 Luupin viestintä

Vauriot kannattaa korjata ajoissa

Museovirasto tukee erimuotoisin avustuksin arvokkaiden kulttuuriperintökohteiden sekä museoiden kulttuuriperintöön liittyviä hankkeita ja toimintaa. Lisäksi tukea voivat saada myös yksityisten omistuksessa olevat kohteet, jotka on katsottu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi.

Avustus on nimikkeellä Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustus. Museoviraston julkaisemasta oppaasta löytyy hyvä ohjeistus kohteista ja avustusajoista. ELY-Keskuksen kautta voi myös hakea rakennuksen korjaukseen avustusta, mikäli on kyseessä kulttuurihistoriallisesti tai muulla tavalla historiallisesti arvokas kohde.

Museoiden avustukset on suunnattu museoiden kunnossapitoon sekä museotoiminnan edistämiseen, säilytysolosuhteiden parantamiseen, saavutettavuuteen ym. museon toimintaa edistävään ja parantavaan toimintaan korjaustoiminnan lisäksi.

Olemme kiertäneet korjausarkkitehti Raimo Tikan kanssa tarkastamassa yksityisiä sekä yrityksien ja yhdistysten omistamia kohteita sekä myös muutamia museoita laajalla Pohjois- Pohjanmaan alueella. Riina Kohonen toimii maakuntamuseotutkijana. Hänen kanssaan olemme käyneet muutamia alueemme museokohteita tarkastelemassa. Katselmus kuuluu myös osana nykyistä Vastuumuseotoimintaa. Katselmus suoritetaan pääasiassa hankeavustuksia anoneihin ja avustuksia harkinnallisesti myönnettyihin museoihin. Avustuksen käytön valvonnasta on annettu ohjeistus, jossa määritellään avustusta korjaus ja muihin hankkeisiin saaneita kohteita ilmoittamaan tarkastushenkilöille käynnin ja saaden käynnin jälkeen hyväksynnän sekä mahdollisesti ohjausta ennen työn aloittamista.

Korjausrakentamisen asiantuntijan virassa toimiessani minulla on ollut myös tehtävänä neuvoa ja ohjeistaa eri korjaushankkeiden suunnittelussa ja toteutuksissa. Lisäksi entistämisavustuksilla tehtävien korjauksien valvonta kuuluu työtehtäviin lopputarkastuksineen.

Pääosin nyt tehdyt käynnit yksityisillä kiinteistönomistajilla sekä museoilla ovat olleet lähinnä neuvontaa ja toiminnan suunnittelua, rakennuksien tai rakennelmien korjaukseen liittyviä tehtäviä sekä yksi hieman erikoisempi käynti kohteessa, jossa on maisemasuunnittelu ja kahvila/näyttelytila suunnitelma.

Varsin mielenkiintoista on ollut tehdä vauriokartoitusta sekä korjaussuunnitelmaa tuulimyllyihin ja niiden koneistoihin. Toivottavasti vielä joku harvinaiseksi käynyt tuulimylly museon pihalla pyörittää kiveään tulevaisuudessa.

Pääosa rakennusvaurioista on perustuksien alueelle kohdistuvia vaurioita. Ehkä syynä voitaneen pitää maamme muuttunutta säätilannetta tai siihen liittyen sateiden runsastumista. Toki vauriot eivät rajoitu vain perustuksiin vaan eri rakenneosat perustuksesta aina savupiippujen päihin ovat niitä ajansaatossa vaurioituvia osia, jotka vaativat korjaustoimenpiteitä. Kyseessä voi olla esimerkiksi luontaisen rakennusosan vanheneminen, joka tapahtuu hitaasti tai ulkoisen aiheuttajan nopeasti tapahtuva vaurioituminen, kuten esimerkiksi homevaurio, joka aiheutuu kosteuden aikaansaannoksena muun muassa kosteuden luontaisen haihtumisen estymisestä. Joskus vaurio voi johtua hyönteistuhosta, joka on hyödyntänyt kostuneita rakennusosia tuhoten niitä.

Erilaisia vaurioitumistapauksia ja tilanteita on havaittu ja jatkossakin niitä varmasti esille tulee. Tärkeintä on, että vauriot saadaan ajoissa korjattua ennen kuin on liian myöhäistä kohtuullisin kustannuksin toteuttaa korjaustoimenpide.

Yleisin ongelma pienillä museoilla on työvoiman puute korjaustehtävien suorittamiseen. Syynä usein on se, että pienten kylämuseoiden henkilökunta alkaa ikääntyä ja nuorempaa ikäpolvea on vaikea saada kiinnostumaan museoiden hoidosta, joka on pääosin talkoo eli vapaehtoistyötä. Tämä on ongelmana kaikissa pienissä ja keskisuurissa maakuntamuseoissa. Mikä olisi se ratkaisun avain tilanteeseen?

Teksti ja kuva: Martti Koivumäki, korjausrakentamisen asiantuntija

X

Arkisto

lokakuu 2023

syyskuu 2023

huhtikuu 2023

maaliskuu 2023

helmikuu 2023

tammikuu 2023

joulukuu 2022

marraskuu 2022

lokakuu 2022

syyskuu 2022

elokuu 2022

heinäkuu 2022

kesäkuu 2022

huhtikuu 2022

maaliskuu 2022

helmikuu 2022

tammikuu 2022

joulukuu 2021

marraskuu 2021

lokakuu 2021

syyskuu 2021

kesäkuu 2021

toukokuu 2021

huhtikuu 2021

maaliskuu 2021

helmikuu 2021

tammikuu 2021

joulukuu 2020

marraskuu 2020

lokakuu 2020

syyskuu 2020

elokuu 2020

kesäkuu 2020

toukokuu 2020

maaliskuu 2020

helmikuu 2020

joulukuu 2019

marraskuu 2019

lokakuu 2019

syyskuu 2019

elokuu 2019

kesäkuu 2019

huhtikuu 2019

maaliskuu 2019

helmikuu 2019

tammikuu 2019

joulukuu 2018

lokakuu 2018

syyskuu 2018

maaliskuu 2018

helmikuu 2018

tammikuu 2018

joulukuu 2017

marraskuu 2017

elokuu 2017

huhtikuu 2017

maaliskuu 2017

tammikuu 2017

joulukuu 2016

lokakuu 2016

elokuu 2016

toukokuu 2016

huhtikuu 2016

maaliskuu 2016

helmikuu 2016

tammikuu 2016

joulukuu 2015

marraskuu 2015

lokakuu 2015

syyskuu 2015

elokuu 2015

kesäkuu 2015

toukokuu 2015

huhtikuu 2015

maaliskuu 2015

helmikuu 2015

tammikuu 2015

joulukuu 2014

marraskuu 2014

lokakuu 2014

syyskuu 2014

elokuu 2014

heinäkuu 2014

kesäkuu 2014

toukokuu 2014

huhtikuu 2014

X

Tänään Luupissa

10.12.2023