Oulu
Arkisto
Luuppi / Blogi
24.1.2019 klo 11:07 Luupin viestintä

Kynnyksiä ylitettäväksi Luuppireitillä

Mitä tuumaisit, jos kaikilla Oulun peruskoululaisilla olisi mahdollisuus käydä kerran perusopetuksen aikana Museo- ja tiedekeskus Luupin kohteissa maksutta? Niin juuri, mahdollisuus niilläkin oppilailla, jotka eivät muutoin pääsisi vaikkapa Kierikkiin tai Tietomaahan, joihin saattaa olla liian korkea kynnys joko sijainnin tai pääsymaksujen vuoksi.

Museo- ja tiedekeskus Luuppi on saanut hankeavustuksen (1.5.2018–31.9.2019), jonka avulla Luuppireitistä kehitetään pysyvä kulttuuriopetuksen toimintamalli. Luuppireitti on osa Oulun kaupungin kulttuuripolkua ja se on suunnattu perusopetuksen oppilaille. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa kulttuuri nähdään rikkautena ja opetus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle. Oulun kaupungin strategiassa on kirjoitettuna, että Oulu on hyvinvoinnin ja hyvinvointioppimisen edelläkävijä. Kulttuuriopetus tukee perusopetuksen kulttuuritehtävää ja sen avulla tuodaan taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia kaikkien kunnan lasten ja nuorten ulottuville.

Oululaisen oppilaan kulttuuripolussa on jokaiselle vuosiluokalle määritelty yksi kulttuurisisältö. Luuppireitillä oppilaat tutustuvat museo- ja tiedekeskus Luupin eri kohteisiin: Turkansaaren ulkomuseo (2lk), Pohjois-Pohjanmaan museo (4lk), Kierikkikeskus (5lk), Tiedekeskus Tietomaa (6lk) ja Oulun taidemuseo (8lk). Vierailut Luupin kohteissa eivät kuitenkaan rajoitu tutustumiseen, vaan ne sisältävät myös tietoa kulttuuriperinnöstä, historiasta, taiteesta ja tieteestä. Luuppireitin tavoitteena on kehittää oppilaiden kykyä nähdä asiat toisin. Avainsanoja ovat oivallus ja elämys. Oppilaat pääsevät omakohtaisesti tekemään ja kokeilemaan kullekin Luupin kohteelle ominaisia tehtäviä oman ikäluokkansa taidot huomioiden. Luupin uudessa palvelussa tulee korostumaan innovatiivisuus ja toiminnallisuus aidoissa ja älykkäissä oppimisympäristöissä.

Ennen varsinaista hankerahoitusta 10 koulua pääsi maksuttomaan pilottiin, joka oli tyytyväisyyskyselyjen mukaan onnistunut kokeilu, vaikka kehitettävääkin löytyi. Oppilailta kerätyn haastattelukoosteen mukaan parasta oli, kun vierailuun sisältyi ajatustehtäviä ja toiminnallisia aktiviteettejä. Opettajat pitivät kokonaispaketista, jossa sisällöt oli mietitty valmiiksi, opas ohjasi vierailun alusta loppuun ja järjesti toimintaa tai pajan. Kohde, jossa jaettiin materiaali ja tutustuttiin omatoimisesti, teettivät opettajille enemmän töitä eikä ollut niin suosittu kuin ohjatut vierailut. Opettajat arvostivat Luupin monimuotoisia oppimisympäristöjä, jotka jo sellaisenaan tukevat monialaista oppimista.  Jatkokehittelyä varten toivottiin kuitenkin toiminnallisuutta sekä vihjeitä opetussuunnitelman oppiaineisiin kytkemisestä.

Luuppireitti-hankkeessa tavoitteena on täyttää nuo opettajien ja oppilaiden toiveet.  Luupin kohteet ovat jo sellaisenaan rikkaita, mutta niitä kehitetään ja rakennetaan myös kokonaisvaltaisina toimintaympäristöinä. Ohjauksen ideana on suosia luovaa ja oivaltavaa oppimista, jossa on mahdollisuus osallistua, ehdottaa ja keksiä, mahdollisuus tutkia ja etsiä yhteyksiä asioiden välille sekä luoda ilmapiiri, jossa korostuu mm. tekemisen ilo. Tehtävät suunnitellaan niin, että niissä voi yhdistää eri aloja, eli huomioidaan OPS:issa mainitut monialaiset oppimiskokonaisuudet.

Luuppireittiä kehitetään osana Oulun kaupungin kulttuuripolkua yhdessä Valveen lastenkulttuuriyksikön kanssa. Yhteisenä tavoitteenamme on löytää rahoitusmalli, jolla voitaisiin taata maksuton perusopetus ja vältyttäisiin turhalta laskutukselta kaupungin eri palveluiden välillä. On selvää, että jo sijainnin suhteen koulut ovat eriarvoisessa asemassa ja joidenkin koulujen osallistuminen saattaa tyrehtyä matkakustannuksiin. Haukiputaan tai Kiiminkijoen kouluilta matka Oulun keskustaan maksaa tilausauton verran, mikäli usea ryhmä lähtee yhtä aikaa. Julkisilla välineillä matkustettaessa pitää huomioida ruuhka-ajat, koska jo 30 oppilaan ryhmä täyttää ison tilan bussissa. Koulujen budjetit ovat tunnetusti pieniä, joten kynnys tutustua Oulun kaupungin kulttuurikohteisiin saattaa nousta korkealle.

Museo- ja tiedekeskus Luuppi ja Oulun kaupungin peruskoulut ovat osa sivistys- ja kulttuuripalveluita ja saman budjetin alaisuudessa. Olisi hienoa, jos voitaisiin varata erillinen raha Luuppireitille tai parhaassa tapauksessa koko kulttuuripolulle. Koulut voisivat silloin lähettää matkalaskunsa ja Luupin laskut suoraan sinne. Niin, ne Luupin laskut ja kustannukset!  Yksi Luupin kohde yhtä oppilasta kohti maksaa keskimäärin vaivaiset 3.55€, ja jos kaikki kohteet lasketaan yhteen, on kustannus viideltä käynniltä ja viiden vuoden aikana noin 18€/oppilas. Sillä rahalla Luuppi organisoi kokonaisuuden, johon kuuluu oppimisympäristön rakentamisen lisäksi opetussuunnitelmaan nivoutuvat toiminnalliset aktiviteetit ja pajat sekä asiantuntijatasoinen ohjaus.

Järjestäessään maksuttoman kulttuuripolun ja siihen sisältyvän Luuppireitin, Oulun kaupunki kasvattaa strategiaan painettua merkitystään koulu- ja opiskelukaupunkina sekä  mainettaan maailman lapsiystävällisimpänä kuntana.  Hyvien päätösten myötä Luuppireitti avataan syksyllä 2019, toivottavasti se aukeaa mahdollisimman matalan kynnyksen kohteena jokaiselle oululaiselle oppilaalle.

Kehittämisterveisin opetussuunnittelija Tuuli Lähteenmäki, Luuppireittihanke, Museo- ja tiedekeskus Luuppi, 050 3623032

X

Arkisto

lokakuu 2023

syyskuu 2023

huhtikuu 2023

maaliskuu 2023

helmikuu 2023

tammikuu 2023

joulukuu 2022

marraskuu 2022

lokakuu 2022

syyskuu 2022

elokuu 2022

heinäkuu 2022

kesäkuu 2022

huhtikuu 2022

maaliskuu 2022

helmikuu 2022

tammikuu 2022

joulukuu 2021

marraskuu 2021

lokakuu 2021

syyskuu 2021

kesäkuu 2021

toukokuu 2021

huhtikuu 2021

maaliskuu 2021

helmikuu 2021

tammikuu 2021

joulukuu 2020

marraskuu 2020

lokakuu 2020

syyskuu 2020

elokuu 2020

kesäkuu 2020

toukokuu 2020

maaliskuu 2020

helmikuu 2020

joulukuu 2019

marraskuu 2019

lokakuu 2019

syyskuu 2019

elokuu 2019

kesäkuu 2019

huhtikuu 2019

maaliskuu 2019

helmikuu 2019

tammikuu 2019

joulukuu 2018

lokakuu 2018

syyskuu 2018

maaliskuu 2018

helmikuu 2018

tammikuu 2018

joulukuu 2017

marraskuu 2017

elokuu 2017

huhtikuu 2017

maaliskuu 2017

tammikuu 2017

joulukuu 2016

lokakuu 2016

elokuu 2016

toukokuu 2016

huhtikuu 2016

maaliskuu 2016

helmikuu 2016

tammikuu 2016

joulukuu 2015

marraskuu 2015

lokakuu 2015

syyskuu 2015

elokuu 2015

kesäkuu 2015

toukokuu 2015

huhtikuu 2015

maaliskuu 2015

helmikuu 2015

tammikuu 2015

joulukuu 2014

marraskuu 2014

lokakuu 2014

syyskuu 2014

elokuu 2014

heinäkuu 2014

kesäkuu 2014

toukokuu 2014

huhtikuu 2014

X

Tänään Luupissa

27.2.2024