Oulu
Arkisto
Luuppi / Blogi
18.12.2015 klo 11:39 Luupin viestintä

Taidetta työpaikoille

”Ihanaa, saadaanko me taidetta! Tuotteko te meille oikeita tauluja! Mahtavaa!” ovat usein ihmisten reaktiot, kun jalkaudumme kaupungin virastoihin ja työtiloihin mukanamme kärryllinen taideteoksia.

Taideteosten sijoitustoimintaa Oulussa 2015 Oulun taidemuseon tehtävänä on nimittäin myös sijoittaa kokoelmistaan kuvataidetta kaupunkiorganisaation toimitiloihin työntekijöiden sekä heidän asiakkaidensa piristykseksi ja virkistykseksi. Virastojen ja toimistojen ohella Oulun kaupungin kokoelman teoksia on sijoitettuna päiväkoteihin, kouluihin, terveyskeskuksiin, kirjastoihin – tiloihin, joita kaupunkilaiset käyttävät.

Taidemuseon hoitama Oulun kaupungin kokoelma muodostuu sijoitus2lähes kahdestatuhannesta taideteoksesta. Eri kuvataiteen muodot ja aihepiirit ovat edustettuina laajasti kokonaisuudessa. Julkiset ulkoveistokset ja rakennuksiin integroidut prosenttitaideteokset kuuluvat myös Oulun kaupungin kokoelmaan, mutta varsinainen sijoituskokoelma muodostuu pääasiassa pienempikokoisista maalauksista, piirustuksista, grafiikanvedoksista sekä muutamista kymmenistä pienveistoksista ja tekstiiliteoksista. Näistä teoksista suurin osa on tällä hetkelläkin sijoitettuna eri puolille kaupunkia.

Taidemuseolla sijoitustoimintaa pyörittää kokoelmayksikössä toimiva asiantuntijatyöryhmä, johon kuuluvat kokoelma-amanuenssi, konservaattori, museomestarit ja tutkija-valokuvaaja. Itse sijoitusprosessi sisältää monta vaativaa työvaihetta. Toimintaketju alkaa asiakkaan yhteydenotosta. Amanuenssi käy sovitusti kohteessa tutustumassa pintapuolisesti tiloihin ja toimintaan. Näin muodostuu käsitys siitä, millaista taidetta kullekin työpaikalle on mahdollista tuoda. Jokaisen työpaikan asiakasryhmät ja tilojen käyttäjät pyritään myös huomioimaan mahdollisuuksien mukaan teoksia valittaessa.

Toiveesta toimintaan

sijoitus6Amanuenssi esittää asiakkaalle kaupungin kokoelmassa vapaana olevista vaihtoehdoista sopivia teoksia toivottuun tilaan. Hyväksynnän jälkeen taideteokset etenevät työjonoon konservaattorin, museomestarin ja tutkija-valokuvaajan toimenpiteisiin. Kaikki sijoitukseen menevät taideteokset dokumentoidaan, suojataan ja kunnostetaan pitkäaikaisia sijoituksia ajatellen. Koska jokainen työryhmän jäsen tekee sijoitustoimintaa muiden työtehtäviensä ohella, ovat jonot ja sijoitus5toimitusajat suhteellisen pitkiä. Aikatauluun vaikuttavat muun muassa vuosittaisten sijoituspaikkojen sekä sijoitettavien teosten lukumäärä, sopivien teosten löytyminen sekä muut taidemuseon rinnakkaistoiminnot näyttelyistä ja tapahtumista lähtien.

Joka vuosi sijoitetaan keskimäärin rapeat sata taideteosta yli kymmeneen toimipisteeseen. Useimmiten teoksia viedään kohteittain viidestä viiteenkymmeneen kappaletta. Tämän lisäksi suurin piirtein saman verran teoksia noudetaan sijoituskohteista taidemuseolle muun muassa asiakkaan työtilojen järjestelyiden, muutosten tai muuttojen vuoksi. Toiminta on siis jatkuvaa ja aktiivista molempiin suuntiin. Suurin yksittäinen sijoituskohde on kaupungintalo, jossa Oulun kaupungin kokoelman taideteoksia on tälläkin hetkellä reilusti yli sata kappaletta.

On helppo luulla, että asiakkaan yhteydenoton jälkeen taidemuseolla napataan taideteos ”varastosta”, kipaistaan maalaus kainalossa kohteeseen, napautetaan naula seinään ja nostetaan taulu paikoilleen. Tosiasiassa taidemuseon velvollisuus ja lakisääteinen tehtävä on säilyttää myös tällaista sijoitettavaksi tarkoitettua käyttökokoelmaa mahdollisimman huolellisesti ja pitkälle jälkipolvillekin. Tämän vuoksi teoksia suojataan, huolletaan, konservoidaan ja dokumentoidaan säännöllisesti sitä mukaa, kun niitä palautuu sijoituskohteista. Lisäksi myös uudet hankinnat vaativat usein suojaus-, konservointi- ja kehystystoimenpiteitä, jotta ne säilyisivät hyväkuntoisina mahdollisimman pitkään.

Tiedolla ja taidolla

Museokokoelmien säilytystiloissa teokset ovat valvotuissa olosuhteissa, jossa muun muassa lämpötilalla ja ilmankosteudella on tarkkaan määritellyt ja ylläpidetyt tasaiset ihannearvot. Sijoituskohteissa kaupungin toimisto- ja asiakastiloissa vastaavat olosuhteet muuttuvat enemmän tai vähemmän vuodenaikojen mukaan. Kosteus-, lämpö- ja valovaihtelut rasittavat taideteoksia pitkällä aikavälillä ja pahimmillaan teos voi vaurioitua jopa pysyvästi. Pysyvien vaurioiden syntymiseen jossain määrin vaikuttavat toki myös teoksessa käytetyt materiaalit ja toteutustekniikka.

Kun taideteokset ovat edenneet konservaattorin ja tutkija-valokuvaajan toimenpiteistä valmiiksi sijoitettavaksi, ne pakataan huolellisesti kuljetusta varten. Museomestarit kuljettavat teokset taidekuljetukseen räätälöidyllä autolla tulevaan sijoituspaikkaansa. Myös kuljetuksessa on huomioitava teosten oikeaoppinen käsittely, sillä usein kehykset ja suojapleksit voivat yllättävänkin helposti vaurioitua huolimattomassa otteessa. Taideteosten ripustuksessa puolestaan on oltava asiantuntemusta seinämateriaalista, jotta koukut varmasti pysyvät seinällä eivätkä teokset tipahda lattialle. Lisäksi ripustustekniikasta on oltava käsitys, sillä teoksen materiaali, kokonaispaino ja kehyksen rakenne vaikuttaa ripustuksen tukevuuteen ja turvallisuuteen. Isokokoinen, painavarakenteinen maalaus voi seinältä pudotessaan aiheuttaa materiaalituhojen ohella myös henkilövahinkoja ja pahimmillaan jopa hengenvaaran.

Taidemuseon sijoitustoiminta on maksullista palvelua ja veloitammekin jokaisesta sijoitettavasta teoksesta hinnastomme mukaisen maltillisen korvauksen. Summa on räätälöity yleishyödyllisen ja muodollisen palveluhinnaston mukaan eikä kata yleensä lähellekään niitä todellisia kustannuksia, joita teokselle tehtävät toimenpiteet ja kunkin toimijan työaika vaativat. Toisaalta todellisia kustannuksia veloitettaessa, sijoitustoiminta kuihtuisi omaan mahdottomuuteensa eikä tällainen lopputulos palvelisi sitä tarkoitusta, johon se on luotu.

Sivistävän viihtyisää

Oulun kaupungin kokoelmaan hankitaan vuosittain taideteoksia sijoituskohteita ajatellen. Vaikka kokoelmaan lukeutuukin hyvin erityyppisiä ja aihekirjoltaan moninaisia taideteoksia, pyritään nykyisin jo hankintavaiheessa pohtimaan taideteoksen sopivuutta julkiseen tilaan.

sijoitus7Yhtenä lähtökohtana on se, ettei teoksen aihepiiri ole tarkoitusperältään loukkaava, julkea tai raaka. Kuvataiteen haasteena tietysti on se, että taidetta voi lähes aina tulkita yksilötasolla ja peilata sitä omaan mielenmaisemaansa. Tulkinnanvaraisuus onkin osa taiteen olemusta ja sivistystehtävää. Parhaimmillaan se haastaa ihmistä pohtimaan, keskustelemaan ja näkemään asioita uudenlaisista kuvakulmista. Työpaikalla taide on kuitenkin myös sijoitus8somistamassa tilaa, luomassa viihtyisyyttä ja edesauttamassa työhyvinvointia.

Sijoitustoiminnan työketjussa on monia haastavia vaiheita. Erilaisten ja joskus hyvin vaativien työvaiheiden ohella on oma haasteensa aikatauluttaa toimintaketju ensimmäisestä asiakasyhteydenotosta taideteoksen ripustukseen asiakkaan tiloihin. Kamppailemme jatkuvasti pitkien, pahimmillaan yli vuoden mittaisten, ruuhkautuneiden toimitusaikojen kanssa. Oulun kaupungin säästötoimenpiteet ylityö- ja täyttölupakieltoineen sekä museo- ja tiedekeskus Luupin omat sisäiset työjärjestelynsä vaikuttavat luonnollisesti tähänkin yksittäiseen palvelumuotoon.

Haasteista huolimatta koemme sijoitustoiminnan kiinnostavaksi, antoisaksi ja mukavaksi työtehtäväksi. Usein myös asiakkaamme toteavat meille, että ”Teillä on kyllä mielenkiintoinen työ!” En voi kiistää tätä näkemystä.

Teksti: Katariina Kemppainen
Kuvat: Mika Friman

X

Arkisto

lokakuu 2023

syyskuu 2023

huhtikuu 2023

maaliskuu 2023

helmikuu 2023

tammikuu 2023

joulukuu 2022

marraskuu 2022

lokakuu 2022

syyskuu 2022

elokuu 2022

heinäkuu 2022

kesäkuu 2022

huhtikuu 2022

maaliskuu 2022

helmikuu 2022

tammikuu 2022

joulukuu 2021

marraskuu 2021

lokakuu 2021

syyskuu 2021

kesäkuu 2021

toukokuu 2021

huhtikuu 2021

maaliskuu 2021

helmikuu 2021

tammikuu 2021

joulukuu 2020

marraskuu 2020

lokakuu 2020

syyskuu 2020

elokuu 2020

kesäkuu 2020

toukokuu 2020

maaliskuu 2020

helmikuu 2020

joulukuu 2019

marraskuu 2019

lokakuu 2019

syyskuu 2019

elokuu 2019

kesäkuu 2019

huhtikuu 2019

maaliskuu 2019

helmikuu 2019

tammikuu 2019

joulukuu 2018

lokakuu 2018

syyskuu 2018

maaliskuu 2018

helmikuu 2018

tammikuu 2018

joulukuu 2017

marraskuu 2017

elokuu 2017

huhtikuu 2017

maaliskuu 2017

tammikuu 2017

joulukuu 2016

lokakuu 2016

elokuu 2016

toukokuu 2016

huhtikuu 2016

maaliskuu 2016

helmikuu 2016

tammikuu 2016

joulukuu 2015

marraskuu 2015

lokakuu 2015

syyskuu 2015

elokuu 2015

kesäkuu 2015

toukokuu 2015

huhtikuu 2015

maaliskuu 2015

helmikuu 2015

tammikuu 2015

joulukuu 2014

marraskuu 2014

lokakuu 2014

syyskuu 2014

elokuu 2014

heinäkuu 2014

kesäkuu 2014

toukokuu 2014

huhtikuu 2014

X

Tänään Luupissa

10.12.2023